0
Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 5 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Α. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ από 25.07.2023, ημερομηνία συμπλήρωσης των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Β. Προάγονται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4, την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 2 του άρθρου 38 και τις παρ. 1 και 6 του άρθρου 40 του π.δ. 24/1997, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Β’ του ν.δ. 649/1970 στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α’, λόγω συμπλήρωσης των γενικών τυπικών προς προαγωγή προσόντων, από 25.07.2023, χρονολογία προαγωγής στον βαθμό αυτό των ομοιόβαθμών τους της Σχολής Αξιωματικών της αντίστοιχης εκπαιδευτικής σειράς, που κρίθηκαν προακτέοι και απέκτησαν τον βαθμό τους εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 16 Αυγούστου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του π.δ. 24/1997, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ονομάζονται, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 41 του π.δ. 319/1995 σε συνδυασμό με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 2, την παρ. 4 του άρθρου 4 και την παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 24/1997, Υπαστυνόμοι Β’ Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας από 07.07.2023, ημερομηνία ορκωμοσίας, οι κατωτέρω Δόκιμοι Υπαστυνόμοι, εκπαιδευτικής περιόδου 2019-2023, που αποφοίτησαν ευδόκιμα από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά σειρά επιτυχίας, η οποία αποτελεί τη μεταξύ αυτών αρχαιότητα.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top