0

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 17.08.2023, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996, του ν. 3883/2010 και του ν. 4494/2017:

Κυρώνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του ν. 2439/1996

και 91 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών
κρίσεων έτους 2023-2024 που συντάχθηκαν από τα Συμβούλια Προαγωγών Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ) «1» και «2»:
α. Διατηρητέων Αντισυνταγματαρχών Όπλων και Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων:
(1) Πεζικού Γαβριηλίδη Δημητρίου του Αθανασίου
ΑΜ: 52666
(2) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τιφτικτσόγλου Θεοδώρου του Δημητρίου ΑΜ: 52689
(3) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κούφα Παναγιώτη του
Αθανασίου ΑΜ: 52693
(4) Διαβιβάσεων Κουλοσούσα Σεραφείμ του Δημητρίου ΑΜ: 52764
(5) Πυροβολικού Πιτιακούδη Δημητρίου του Γεωργίου
ΑΜ: 53919
(6) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γεωργίου Φωτίου του
Γεωργίου ΑΜ: 53946
(7) Μηχανικού Μαυριάνου Χρήστου του Ηλία
ΑΜ: 53950
(8) Πυροβολικού Καλμπουρτζή Αθανασίου του Γεωργίου ΑΜ: 53951
(9) Πεζικού Χριστοφή Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου
ΑΜ: 53957
(10) Πεζικού Ζομπανάκη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη
ΑΜ: 54041
(11) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκίνη Ιωάννη του
Ευγένιου ΑΜ: 54074
(12) Διαβιβάσεων Ματράκα Αθανασίου του Κωνσταντίνου ΑΜ: 54020
(13) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αϊλαμάκη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ: 54696
(14) Πεζικού Μιμερίνη Νικολάου του Δημητρίου
ΑΜ: 54741
(15) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καλαϊτζίδη Αβραάμ του
Βασιλείου ΑΜ: 55434
(16) Πεζικού Χριστοφοράκη Εμμανουήλ του Ζαχαρία
ΑΜ: 55445


(17) Πεζικού Σαραντίδη Γεωργίου του Αθανασίου


ΑΜ: 55453


(18) Πεζικού Νάκα Δανιήλ του Θεοδώρου ΑΜ: 55474


(19) Ιππικού Τεθωρακισμένων Φωτιάδη Θεοδώρου


του Γεωργίου ΑΜ: 55531


(20) Μηχανικού Χασιώτη Χριστοφόρου του Αναστασίου ΑΜ: 55567


(21) Πυροβολικού Χασεκίδη Κωνσταντίνου του Δημητρίου ΑΜ: 56192


(22) Πεζικού Παπαδόπουλου Ηλία του Γεωργίου


ΑΜ: 56206


(23) Πυροβολικού Κυράνη Ιωάννη του Νικολάου


ΑΜ: 56227


(24) Πυροβολικού Παπουτσή Δημητρίου του Νικολάου


ΑΜ: 56233


(25) Διαβιβάσεων Τριανταφύλλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ: 56256


(26) Διαβιβάσεων Παπαευθυμίου Νικολάου του Αθανασίου ΑΜ: 56302


(27) Πυροβολικού Τσιούρβα-Γουγουλιά Δημητρίου του


Κωνσταντίνου ΑΜ: 56315


(28) Πεζικού Θύμνιου Αθανασίου του Νικολάου


ΑΜ: 56342


(29) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Γκαραγκάνη


Βασιλείου του Ηλία ΑΜ: 56346


(30) Πεζικού Υπηρεσίας Γραφείου Μπαλή Ευθυμίου


του Παναγιώτη ΑΜ: 56356


(31) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ελαφράς Υπηρεσίας


Ανθόπουλου Άνθιμου του Μητροφάνη ΑΜ: 56357


(32) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σαββίδη Γεωργίου του Πασχάλη ΑΜ: 56954


(33) Πεζικού Κατσαούνη Παναγιώτη του Νικολάου


ΑΜ: 56194


(34) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Παπαπέτρου Λάμπρου του


Ευθυμίου ΑΜ: 55748


(35) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Παπαδάκη


Φωτίου του Ιωάννη ΑΜ: 54994


(36) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Βακαλά


Νικολάου του Σπυρίδωνα ΑΜ: 55761


(37) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Ενεπέκογλου Αναστασίου του Βασιλείου ΑΜ: 56508


(38) Αρχιτεχνιτών Ιππικού Τεθωρακισμένων Γκέκα Ιωάννη του Χαράλαμπου ΑΜ: 56511


(39) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Αρβανιτίδη Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ: 56527


(40) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Μαρινόπουλου Κυριάκου του Δημητρίου ΑΜ: 56550


(41) Αρχιτεχνιτών Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας


Πατσατζή Γεωργίου του Αλεξάνδρου ΑΜ: 56571


(42) Φροντιστών Πυροβολικού Καλογιαννίδη Ιωάννη


του Αποστόλου ΑΜ: 52931


(43) Φροντιστών Πυροβολικού Μιχάλη Σπυρίδωνα του


Θεοδώρου ΑΜ: 52954


(44) Φροντιστών Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Άιτα


Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ: 52956


(45) Φροντιστών Πυροβολικού Ευθυμίου Γεωργίου του


Κωνσταντίνου ΑΜ: 54192


(46) Φροντιστών Μηχανικού Αικατερίνη Γεωργίου του


Παναγιώτη ΑΜ: 54209


(47) Φροντιστών Πυροβολικού Ιορδανίδη Αναστασίου


του Βασιλείου ΑΜ: 56649


(48) Τεχνικού Ζιαζιά Αριστείδη του Δημητρίου


ΑΜ: 52828


(49) Τεχνικού Τζογάνη Γεωργίου του Δημητρίου


ΑΜ: 55618


(50) Τεχνικού Τσαντεκίδη Ανδρέα του Κοσμά ΑΜ: 56360


(51) Τεχνικού Συμεωνίδη Ιωάννη του Γεωργίου


ΑΜ: 56368


(52) Τεχνικού Κούτσικου Δημητρίου του Κωνσταντίνου


ΑΜ: 56370


(53) Εφοδιασμού Μεταφορών Τριπάκη Γερασίμου του


Αποστόλου ΑΜ: 56385


(54) Εφοδιασμού Μεταφορών Μουζακιάρη Χρήστου


του Νικολάου ΑΜ: 56388


(55) Έρευνας Πληροφορικής Μαυριανού Ευαγγέλου


του Νικολάου ΑΜ: 56431


(56) Διαχειριστών Υγειονομικού Τέζα Αναστασίου του


Ηλία ΑΜ: 54147


(57) Διαχειριστών Υγειονομικού Ράπτη Κωνσταντίνου


του Σωτηρίου ΑΜ: 55679


(58) Διαχειριστών Υγειονομικού Θεοδώρου Θεοδώρου


του Σωτηρίου ΑΜ: 55682


(59) Αρχιτεχνιτών Ορθοπεδικών Μηχανημάτων Παπαδόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ: 52901


(60) Αρχιτεχνιτών Κτηνιατρικού Υλικού Γιαννή Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ: 56430


(61) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Ψειμάδα Φωτίου του


Αθανασίου ΑΜ: 54298


(62) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Πλέσσα Νικολάου του


Ιωάννη ΑΜ: 55054


(63) Στρατιωτικών Γραμματέων Ελαφράς Υπηρεσίας


Παντουβάκη Δημητρίου του Αθανασίου ΑΜ: 56446


β. Μη Διατηρητέων Αντισυνταγματαρχών Όπλων και


Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων:


(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολιού Αντωνίου του


Γεωργίου ΑΜ: 53923


(2) Πυροβολικού Ζαλακώστα Στεφάνου του Βασιλείου


ΑΜ: 53926


(3) Πυροβολικού Κωνσταντέλη Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ: 53975


(4) Πυροβολικού Γεωργιάδη Νικολάου του Λάζαρου


ΑΜ: 54005


(5) Πυροβολικού Χρυσέλη Αποστόλου του Γεωργίου


ΑΜ: 54027


(6) Πεζικού Δημητριάδη Στεφάνου του Ευαγγέλου


ΑΜ: 54058


(7) Πυροβολικού Φουκαρά Θεοδώρου του Παναγιώτη


ΑΜ: 54072


(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταθουλόπουλου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ: 54678


(9) Πυροβολικού Φιλιππίδη Ιορδάνη του Νικολάου


ΑΜ: 54682


(10) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ: 54693


(11) Διαβιβάσεων Ραποτίκα Δημητρίου του Θωμά


ΑΜ: 54714


(12) Πυροβολικού Λουτσόπουλου Αθανασίου του


Ηρακλή ΑΜ: 54768


(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωλέτση Ευθυμίου του


Νικολάου ΑΜ: 54767


(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωάννου-Καποτά Ιωάννη του Επαμεινώνδα ΑΜ: 54774


(15) Πεζικού Φράγκα Θεοδώρου του Νικολάου


ΑΜ: 54779


(16) Μηχανικού Παραθύρα Πέτρου του Ευαγγέλου


ΑΜ: 54787


(17) Διαβιβάσεων Μανδηλιώτη Θωμά του Αθανασίου


ΑΜ: 54805


(18) Πυροβολικού Χατζησπύρου Γεωργίου του Παρασκευά ΑΜ: 54823


(19) Πυροβολικού Eλαφράς Yπηρεσίας Αγοραστού


Χρήστου του Γεωργίου: ΑΜ: 55438


(20) Πεζικού Αμπατζιάδη Ιγνάτιου του Προδρόμου


ΑΜ: 55504


(21) Πεζικού Τυρόγλου Ευαγγέλου του Ιορδάνη


ΑΜ: 55523


(22) Πεζικού Νάκου Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ: 55562


(23) Πεζικού Eλαφράς Yπηρεσίας Καραμπούλη Κωνσταντίνου του Ευαγγέλου ΑΜ: 55465


(24) Πυροβολικού Λέφα Γρηγορίου του Βασιλείου


ΑΜ: 55516


(25) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Μπούτλα Δημητρίου του


Γεωργίου ΑΜ: 55751


(26) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Εμμόγλου Γεωργίου


του Παρασκευά ΑΜ: 54241


(27) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Παπασταμάτη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ: 54253


(28) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Μήντσιου Στυλιανού


του Στέργιου ΑΜ: 55019


(29) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Αποστολάκη Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ: 56531


(30) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Αναγνωστόπουλου Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ: 54278


(31) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Βιβρόπουλου Κωνσταντίνου του Βασιλείου ΑΜ: 54190


(32) Υλικού Πολέμου-Πυροτεχνουργών Σκανδάλη


Κωνσταντίνου του Χρήστου ΑΜ: 54900


(33) Υλικού Πολέμου-Πυροτεχνουργών Τοπαλίδη Χαράλαμπου του Λαζάρου ΑΜ: 54902


(34) Έρευνας Πληροφορικής Μεράζη Γεωργίου του


Πολυδεύκη ΑΜ: 54245


(35) Διαχειριστών Υγειονομικού Αθανασόπουλου Κωνσταντίνου του Εμμανουήλ ΑΜ: 54146


(36) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Τσάμη Νικολάου του


Γεωργίου ΑΜ: 54153


γ. Διατηρητέων Ταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:


(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σαματίδη Γεωργίου


του Θεοδώρου ΑΜ: 53935


(2) Πεζικού Γιαννικάκη Στεφάνου του Δημητρίου


ΑΜ: 55442


(3) Πεζικού Καλογεροπούλου Ελένη του Αποστόλη


ΑΜ: 58070


(4) Διαβιβάσεων Γεωργουδάκη Ευαγγελίας του Νικολάου ΑΜ: 58919


(5) Πυροβολικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κούτσικου Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ: 56202


(6) Μηχανικού Ελαφράς Υπηρεσίας Αρχοντή Αθανασίου του Αιμιλίου ΑΜ: 56273


(7) Πεζικού Αρχοντούδη Αθανασίας του Γεωργίου


ΑΜ: 58000


(8) Πεζικού Κακαρίκου Αγγελικής του Σπυρίδωνα


ΑΜ: 58043


(9) Αρχιτεχνιτών Τυπογράφων Ελαφράς Υπηρεσίας


Μαναράκη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ: 56572


(10) Υλικού Πολέμου Ελαφράς Υπηρεσίας Μπαντούνα


Ασημίνας του Γεωργίου ΑΜ: 58142


(11) Υλικού Πολέμου Τσοκάνη Παναγιώτας του Σταύρου ΑΜ: 58143


δ. Μη Διατηρητέου Ταγματάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων Φροντιστών Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Σουγάρη


Σωτηρίου του Ανδρέα ΑΜ: 55715.


Προάγονται, σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. ζ
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4494/2017, οι παρακάτω
Αξιωματικοί Όπλων και Σωμάτων Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι κρίθηκαν από τα ΣΠΣΞ «1» και «2» κατά
τις τακτικές κρίσεις έτους 2023-2024 ως μη διατηρητέοι:
α. Σε Συνταγματάρχες οι παρακάτω Αντισυνταγματάρχες Όπλων και Σωμάτων:
(1) Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας Κολιός Αντώνιος του
Γεωργίου ΑΜ: 53923
(2) Πυροβολικού Ζαλακώστας Στέφανος του Βασιλείου

ΑΜ: 53926
(3) Πυροβολικού Κωνσταντέλης Κωνσταντίνος του
Αλεξάνδρου ΑΜ: 53975
(4) Πυροβολικού Γεωργιάδης Νικόλαος του Λάζαρου
ΑΜ: 54005
(5) Πυροβολικού Χρυσέλης Απόστολος του Γεωργίου
ΑΜ: 54027
(6) Πεζικού Δημητριάδης Στέφανος του Ευαγγέλου
ΑΜ: 54058
(7) Πυροβολικού Φουκαράς Θεόδωρος του Παναγιώτη
ΑΜ: 54072
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σταθουλόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ: 54678
(9) Πυροβολικού Φιλιππίδης Ιορδάνης του Νικολάου
ΑΜ: 54682
(10) Πυροβολικού Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος του Αποστόλου ΑΜ: 54693
(11) Διαβιβάσεων Ραποτίκας Δημήτριος του Θωμά
ΑΜ: 54714


(12) Πυροβολικού Λουτσόπουλος Αθανάσιος του Ηρακλή ΑΜ: 54768


(13) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωλέτσης Ευθύμιος του


Νικολάου ΑΜ: 54767


(14) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωάννου-Καποτάς Ιωάννης του Επαμεινώνδα ΑΜ: 54774


(15) Πεζικού Φράγκας Θεόδωρος του Νικολάου


ΑΜ: 54779


(16) Μηχανικού Παραθύρας Πέτρος του Ευαγγέλου


ΑΜ: 54787


(17) Διαβιβάσεων Μανδηλιώτης Θωμάς του Αθανασίου ΑΜ: 54805


(18) Πυροβολικού Χατζησπύρος Γεώργιος του Παρασκευά ΑΜ: 54823


(19) Πυροβολικού Eλαφράς Yπηρεσίας Αγοραστός


Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ: 55438


(20) Πεζικού Αμπατζιάδης Ιγνάτιος του Προδρόμου


ΑΜ: 55504


(21) Πεζικού Τυρόγλου Ευάγγελος του Ιορδάνη


ΑΜ: 55523


(22) Πεζικού Νάκας Ιωάννης του Δημητρίου ΑΜ: 55562


(23) Πεζικού Eλαφράς Yπηρεσίας Καραμπούλης Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου ΑΜ: 55465


(24) Πυροβολικού Λέφας Γρηγόριος του Βασιλείου


ΑΜ: 55516


(25) Αρχιτεχνιτών Πεζικού Μπούτλας Δημήτριος του


Γεωργίου ΑΜ: 55751


(26) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Εμμόγλου Γεώργιος


του Παρασκευά ΑΜ: 54241


(27) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Παπασταμάτης Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ: 54253


(28) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Μήντσιος Στυλιανός


του Στέργιου ΑΜ: 55019


(29) Αρχιτεχνιτών Πυροβολικού Αποστολάκης Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ: 56531


(30) Αρχιτεχνιτών Μηχανικού Αναγνωστόπουλος Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ: 54278


(31) Φροντιστών Ιππικού Τεθωρακισμένων Βιβρόπουλος Κωνσταντίνος του Βασιλείου ΑΜ: 54190


(32) Υλικού Πολέμου-Πυροτεχνουργών Σκανδάλης


Κωνσταντίνος του Χρήστου ΑΜ: 54900


(33) Υλικού Πολέμου-Πυροτεχνουργών Τοπαλίδης


Χαράλαμπος του Λαζάρου ΑΜ: 54902


(34) Έρευνας Πληροφορικής Μεράζης Γεώργιος του


Πολυδεύκη ΑΜ: 54245


(35) Διοικητικών Υγειονομικού Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ ΑΜ: 54146


(36) Αρχιτεχνιτών Υγειονομικού Τσάμης Νικόλαος του


Γεωργίου ΑΜ: 54153


β. Σε Αντισυνταγματάρχης ο Ταγματάρχης Εκτός Οργανικών Θέσεων Φροντιστών Πεζικού Ελαφράς Υπηρεσίας


Σουγάρης Σωτήριος του Ανδρέα ΑΜ: 55715.


(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1271094/17.08.2023).


Με προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα


την 17.08.2023 με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2439/1996 και του


ν. 3883/2010:


Κυρώνεται, σύμφωνα με τα άρθρα 17 του
ν. 2439/1996 και 91 του ν. 3883/2010, ο παρακάτω συ


μπληρωματικός πίνακας έκτακτης κρίσης, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς


(ΣΠΣΞ) «1»:


ΕΤΟΥΣ 2021-2022


Προακτέου Ταγματάρχη Μονίμου εξ Εφεδρείας Ιππικού Τεθωρακισμένων Κύργου Νικολάου του Αποστόλου


(ΑΜ: 54756).


Προάγονται:
α. Σύμφωνα την περ. α της παρ. 4 και την περ. α της
παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 2439/1996 και το άρθρο 91
του ν. 3883/2010, σε Ταξίαρχος η Συνταγματάρχης Υγειονομικού Νοσηλευτικής Κατιώνη Ειρήνη του Χριστοδούλου (ΑΜ: 46543), η οποία κρίθηκε από το Ανώτατο
Στρατιωτικό Συμβούλιο για την τακτική κρίση έτους
2022-2023 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και έχει τουλάχιστον μία (1) κρίση διατηρητέας
στον βαθμό της, της προαγωγής της λογιζομένης από
04.03.2023, ημερομηνία κατά την οποία κυρώθηκε ο πίνακας της κρίσης της με το από 04.03.2023 π.δ. (Γ’ 657,
ΕΔΥΕΘΑ 54/2023).
β. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 του
ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, οι παρακάτω Αξιωματικοί, οι οποίοι κρίθηκαν
από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Στρατού
(ΣΠΑΣ) «1» ως προακτέοι κατ’ εκλογή σε έκτακτη κρίση έτους 2022-2023, λόγω συμπλήρωσης των τυπικών
προσόντων:
(1) Σε Συνταγματάρχης κατ’ εκλογή, ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Κλητοράκης Δημήτριος του Βασιλείου (ΑΜ: 51918), της προαγωγής του λογιζομένης
από 14.04.2022, ημερομηνία κατά την οποία προήχθη
ο νεότερός του Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Λαζάρου
Βασίλειος του Μιχαήλ (ΑΜ: 51919), με το από 25.08.2022
π.δ. (Γ’ 2110, ΕΔΥΕΘΑ 126/2022).
(2) Σε Αντισυνταγματάρχης κατ’ εκλογή, ο Ταγματάρχης Πεζικού Δημητρακόπουλος Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ: 56839), της προαγωγής του λογιζομένης από
14.01.2023, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε
τον απαιτούμενο χρόνο παραμονής στον βαθμό του.
γ. Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 20
του ν. 2439/1996, την περ. δ της παρ. 13 του άρθρου
36 και το άρθρο 91 του ν. 3883/2010, ανεξάρτητα από
την ύπαρξη κενών θέσεων, σε Αντισυνταγματάρχης
κατ’ εκλογή ο Ταγματάρχης Μόνιμος Εξ Εφεδρείας


πικού Τεθωρακισμένων Κύργος Νικόλαος του Αποστόλου (ΑΜ: 54756), της προαγωγής του λογιζομένης από


07.02.2021, ημερομηνία κατά την οποία συμπλήρωσε


τον μέγιστο χρόνο πραγματικής συνολικής υπηρεσίας


για τον βαθμό του.


(Αρ. βεβ. ΓΕΣ/ΔΟΙ/ΤΜ.ΟΙΚ.ΣΧΕΔ.Π/Υ/1271093/17.08.2023).


Ο Υπουργός


ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ


Με την υπό στοιχεία Φ.471.11/162/824521/Σ.1989/


24 Ιουλ 2023 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Αναπληρωτή Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού της


Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του


ν. 3528/2007, του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 και της υπό


στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./304/15491/28 Νοε 2022 (Β’ 6107)


(ΑΔΑ: Ψ9ΥΖ46ΜΤΛ6-8Δ8) απόφασης του Υπουργού


Εσωτερικών και την από 24 Ιανουαρίου 2023 αίτηση της


Αραούζου Καλλιόπης, διορίζεται σε κενή οργανική θέση


μόνιμου πολιτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής


Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Στρατού η Αραούζου Καλλιόπη


του Γεωργίου, σε θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού/ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού με εισαγωγικό βαθμό


Δ’ και Μ.Κ. 1ο, σε μονάδα που εδρεύει στον Ν. Αττικής


(ΓΕΕΘΑ [ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ]).


(Αρ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού ΓΕΣ: 1256297/


11-04-2023).


(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3510112560/17-08-2023).


(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 49237/


17-08-2023).


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος


της Γενικής Διεύθυνσης


Οργάνωσης Αθλητισμού


της Γενικής Γραμματείας


Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού του Υπουργείου


του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων


Εθνικής Άμυνας και Αθλητισμού


ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ


loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top