0
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.44/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792

(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729

(3)    Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260

(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(5)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268

(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274

(8)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279

(11)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280

(12)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282

(13)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287

(14)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288

(15)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(16)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301

(17)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790

(2)    Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου  ΑΜ:47234

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742

(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255

(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276

(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289

(5)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Ιππικού_Τεθωρακισμένων Σαμαράς Αστέριος  του  Χρήστου ΑΜ:46792

(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729

(3)    Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260

(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262

(5)    Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265

(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268

(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274

(8)    Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275

(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278

(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279

(11)    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280

(12)    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282

(13)    Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287

(14)    Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288

(15)    Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298

(16)    Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301

(17)    Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πεζικού Μισόκαλος Μαρίνος του Ιωάννη ΑΜ:46742

(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:47255

(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276

(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289

(5)    Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072

(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510

(3)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471

(2)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46509

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774

(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή  Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου  ΑΜ:46072

(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510

(3)    Οικονομικού Δημητριάδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774

(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλής Θωμάς του Δημητρίου ΑΜ:45205

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top