0
Σε νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προβλέπεται μετατροπή των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης.

Σε δημόσια διαβούλευση είχε τεθεί πρόσφατα η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπό τον τίτλο «Ψηφιοποίηση των διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, το Υπουργείο καλεί του πολίτες να συμμετάσχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί των σχετικών ρυθμίσεων.

Το άρθρο 23 του νομοσχεδίου περιλαμβάνει τη δυνατότητα μετατροπής αδειών οδήγησης των υπηρεσιακών αδειών οδήγησης και προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 16 του νόμου 3710/2008.

Ειδικότερα στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα μετατροπής των υπηρεσιακών αδειών ικανότητας οδήγησης σε άδειες αντίστοιχων κατηγοριών από το Πυροσβεστικό Σώμα, β) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο ως προς τα αρμόδια Υπουργεία για την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης και ως προς τη σχετική νομοθεσία και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Είναι δυνατή η μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών, χωρίς θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή των παραπάνω αδειών οδήγησης, εφόσον οι άδειες αυτές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για τις άδειες οδήγησης.».

Επίσης στο άρθρο 30 προβλέπεται η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών οδήγησης των υπαλλήλων της εξωτερικής φρούρησης των καταστημάτων κράτησης. Όπως επισημαίνεται η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών οδήγησης των υπαλλήλων της Εξωτερικής Φρούρησης, για τις ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 215/2006 (Α΄ 217), γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της υπηρεσίας όπου υπηρετούν».

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top