0
Σε τρεις ερωτήσεις που αφορούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με αναπηρία και ανίατα νοσήματα απάντησαν στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός, Αλκιβιάδης Στεφανής.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Αναστασία- Αικατερίνη Αλεξοπούλου (Ελληνική Λύση), με θέμα την «Αναιτιολόγητη αποστρατεία στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με αναπηρία» και σε ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Λιάνα Κανέλλη, Θανάσης Παφίλης και Νίκος Παπαναστάσης (ΚΚΕ), με θέμα την «Παραμονή στην ενεργό υπηρεσία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με ανίατα νοσήματα», τόνισε ότι με τη θέσπιση του νόμου 4609/19 δίνεται πλέον η δυνατότητα στα στελέχη που κρίνονται ως «σωματικώς ανίκανοι για την στρατιωτική υπηρεσία» να αιτηθούν την υπαγωγή τους σε μια από τις ειδικές καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 14 έως 16 του σχετικού νομοθετικού διατάγματος, ώστε να παραμείνουν εν ενεργεία.

Ειδικότερα, για τα στελέχη που υπάγονται στις ειδικές καταστάσεις, έχει θεσμοθετηθεί σειρά ευεργετικών διατάξεων σε ό,τι αφορά τα θέματα μεταθέσεων, θέσεων υπηρέτησης, εκτέλεσης υπηρεσιών και συμμετοχής σε ασκήσεις, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού που αντιμετωπίζει ανίατα ή δυσίατα νοσήματα.

Ο Ν. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε ότι η υπηρεσία παρέχει περισσή πρόνοια για τα στελέχη με σοβαρά προβλήματα υγείας, εντούτοις όμως διαπιστώνεται ότι αναφύονται στην πράξη σοβαρά προβλήματα εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας, με απότοκο την περαιτέρω επεξεργασία της, ώστε να συνάδει με την εξυπηρέτηση του εννόμου αγαθού της στρατιωτικής υπηρεσίας, που εκ προοιμίου απαιτεί υψηλή ετοιμότητα και μέγιστη επιχειρησιακή ικανότητα.

Ο υφυπουργός Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Αναστασία-Αικατερίνη Αλεξοπούλου, με θέμα το «Δικαίωμα των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με αναπηρία για απαλλαγή από Τέλη Ταξινόμησης και Κυκλοφορίας και δικαίωμά τους για παραλαβή Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ», υπογράμμισε ότι σύμφωνα με το νόμο 1798/1988 (Α΄166), όλοι οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ με κατοικία την Ελλάδα, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένες παθήσεις και συγκεκριμένα ποσοστά αναπηρίας, δικαιούνται απαλλαγές από τέλη ταξινόμησης, τέλη κυκλοφορίας και στάθμευσης ΑμεΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) μετά τη μονιμοποίησή τους, καθώς και οι εξ εφεδρείας, πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κλάδων τους, σύμφωνα με το πδ 11/2014 (Α΄17), ως «ικανοί» ή «ανίκανοι» για την Υπηρεσία, χωρίς να καθορίζεται ποσοστό αναπηρίας, το οποίο δίνεται μόνο σε περίπτωση αποστρατείας τους για λόγους υγείας.

Περαιτέρω, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων πάσχοντα από ανίατα νοσήματα που τους καθιστούν «σωματικά ανίκανους για τη στρατιωτική υπηρεσία», δύνανται εφόσον το επιθυμούν να παραμείνουν στην ενεργό Υπηρεσία, ως υπαγόμενα στις ειδικές περιπτώσεις, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και μετά από απόφαση των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών (ΑΥΕ) των Κλάδων.

Συνεπώς, συνέχισε ο Αλκ. Στεφανής, τα ανωτέρω στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν είναι δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του ν.1798/88 (Α΄166) και να τύχουν των υπόψη απαλλαγών, καθόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους οι προϋποθέσεις, που τίθενται από τις οικείες διατάξεις, ώστε να χαρακτηρισθούν ως ΑμεΑ.

Υπογράμμισε δε, ότι για τα στελέχη που υπάγονται στις ειδικές καταστάσεις έχει θεσμοθετηθεί σειρά ευεργετικών διατάξεων σε ό,τι αφορά τα θέματα μεταθέσεων, θέσεων υπηρέτησης, εκτέλεσης υπηρεσιών και συμμετοχής σε ασκήσεις, στο πλαίσιο της μέριμνας υπέρ του προσωπικού που αντιμετωπίζει ανίατα ή δυσίατα νοσήματα, αλλά και επιπλέον ευεργετικά μέτρα (μειωμένο ωράριο, απαλλαγή από υπηρεσίες, κλπ) για στελέχη με μέλη των οικογενειών τους, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ΑμεΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το υπουργείο, επισήμανε ο Αλκ. Στεφανής, μεριμνά συνεχώς για το σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του, μόνιμο και έφεδρο, εξετάζοντας την κάθε περίπτωση με φροντίδα, αγάπη και ενδιαφέρον.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top