0
Με νέο έγγραφό της αναφορικά με την κατάργηση της ανταποδοτικής εισφοράς ύψους 1% προς όφελος των μετοχικών ταμείων, η ΠΟΕΣ επανέρχεται με επικαιροποιημένη πρόταση για κατάργηση των εισφορών αλληλεγγύης ύψους 2%
του ιδίου νόμου. 

Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΣ, δεν προκύπτει αναγκαιότητα διατήρησης εν λόγω ειδικών εισφορών, σε αντίθεση με την εισφορά 1% που αποτελεί σημαντικό αιμοδότη των μετοχικών ταμείων με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με τη νέα πρότασή της η ΠΟΕΣ φέρνει στο προσκήνιο μια ρεαλιστική πρόταση για αποκατάσταση της υφιστάμενης αδικίας δίχως να
ζημιώνονται τα συμφέροντα των στρατιωτικών.

ΘΕΜΑ: Ειδικές Εισφορές Ν. 3986/2011

ΣΧΕΤ.: α. Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152, «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρό-θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015»)
β. Σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις»
γ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1373/2022 έγγραφό μας

            Κύριε Υπουργέ.

    Κατά τη δημόσια διαβούλευση του (γ) σχετικού νομοσχεδίου προέκυψε ότι
σε ένα συνδυασμό προσθαφαιρούμενων κρατήσεων στα εν ενεργεία στελέχη των
ΕΔ προέκυπτε φαινομενική μια αδικία σε σχέση με τις εισφορές
αλληλεγγύης, επί των οποίων υφίσταται μια λογική σύγχυση.

    Εντούτοις, με συνεκτίμηση και νεότερων δεδομένων διαπιστώσαμε ότι τυχόν
κατάργηση της ανταποδοτικής κράτησης του 1% που είναι υπέρ των Μετοχικών
Ταμείων και όχι των εισφορών αλληλεγγύης, με τις οποίες έχει συσχετιστεί
και αυτή, είναι η κίνηση που θα δημιουργήσει την πραγματική αδικία,
διαιωνίζοντας την ήδη υφιστάμενη, άρα θα λειτουργήσει προσθετικά εις
βάρος και των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία στελεχών των ΕΔ.

    Υπενθυμίζουμε ότι στα στελέχη των ΕΔ γίνονται τρεις (3) σχετικές
εισφορές εκ των οποίων μόνο η πρώτη γίνεται ανταποδοτικά προς όφελός
του, στο πλαίσιο του ασφαλιστικού των ΕΔ:

            α.      Η εισφορά ύψους 1% υπέρ των Μετοχικών Ταμείων της περίπτωσης β της
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του (α) σχετικού.

            β.      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 2% άρθρου 29 του (α) σχετικού.

            γ.      Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ύψους 2% της περίπτωσης α της
παραγράφου 2 του άρθρου 38 του (α) σχετικού.

    Κατόπιν τούτων η πρότασή μας ως γνωστοποιήθηκε με το (γ) σχετικό πρέπει
να επικαιροποιηθεί ως εξής: Η ανταποδοτική εισφορά ύψους 1% υπέρ των
Μετοχικών Ταμείων πρέπει να παραμείνει, ως προέβλεπε το αρχικό άρθρο 12
του νομοσχεδίου και πάντοτε υπό το πρίσμα ότι εξακολουθεί να βρίσκεται
σε ισχύ ο ν. 4270/2014. Παράλληλα, οφείλουν να καταργηθούν οι δύο
προαναφερθείσες εισφορές αλληλεγγύης, οι οποίες ανέρχονται σε συνολικό
ύψος 4% και θεσπίστηκαν σε μια ιδιαίτερα δυσχερή συγκυρία για την
πατρίδα μας, η οποία ως διαρκώς μας διαβεβαιώνει η πολιτική Ηγεσία, έχει
παρέλθει και οι οποίες (εισφορές) θεωρούμε ότι πλέον δεν έχουν λόγο να
υφίστανται.

    Κατόπιν των ανωτέρω το (γ) σχετικό ακυρούται και παρακαλούμε για την
κατεπείγουσα υιοθέτηση της ανωτέρω πρότασής μας προς αποκατάσταση της
υφιστάμενης αδικίας.

Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών – Π.Ο.Ε.Σ.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top