0
Όσο κι αν κάποιοι δυσπιστούν είναι πλέον πιο ώριμοι οι καιροί να τους βοηθήσουν να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν πως το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για να επιβεβαιωθούν και να εκπληρωθούν τα μελλούμενα...
Όποιο δόγμα κι αν υποστηρίζει κάποιος, δεν θα καταφέρει να αποφύγει και να ξεφύγει από τη λαίλαπα που έρχεται με φόρα η οποία θα κατακάψει ό,τι βρει στο διάβα της...

Ο μεγαλύτερος πόνος θα συνταράξει συθέμελα τις ψυχές των ακραιφνών Χριστιανών και δη των Ορθοδόξων, οι οποίοι θα γίνουν κοινωνοί μιας άλλης πραγματικότητας από αυτή που γνώριζαν και βίωναν μέχρι πριν λίγο...

Την πραγματική... πραγματικότητα!!!

Πριν από 2000 χρόνια, ο Άγιος Ιωάννης είχε αποκαλύψει αυτό που πλέον βρίσκεται προ των πυλών και φυσικά αφορά το Χάραγμα του Θηρίου.

Τον αριθμό χξς. Το 666!!!

Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την Αποκάλυψη:

Αποκ. 13,16        καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Αποκ. 13,18        Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.


Μετάφραση: Αποκ. 13,16               Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).

Αποκ. 13,17               Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.

Αποκ. 13,18               Εδώ είναι η θεία σοφία· εκείνος που έχει φωτισμένον και καθαρόν νουν ας υπολογίση το σύνολον των αριθμών, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του. Διότι είναι αριθμός ονόματος ανθρώπου. Και ο αριθμός αυτός, που βγαίνει, από την άθροισιν των γραμμάτων λαμβανομένων ως αριθμών, κατά το ελληνικόν σύστημα, είναι εξακόσια εξήκοντα εξ η χξστ'. Είναι δε το όνομα του Αντιχρίστου.

Δείτε το βίντεο:

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top