0
Στο τραπέζι του διαλόγου για το ασφαλιστικό και την εξαγορά χρόνους υπηρεσίας φέρνει σήμερα το έγγραφο του ΓΕΕΘΑ με ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου η ΠΟΕΣ.


Το ΓΕΕΘΑ προτέινει τις ακόλουθες λύσεις και καλέι την πολιτεία να νομοθετήσει:

Αναφορικά με το δικαίωμα που παρέχεται στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να αναγνωρίσουν στο διπλάσιο (ή τριπλάσιο σε περίοδο πολέμου) το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας με την προσμέτρησή του ως συντάξιμο.

(2) Εισφορές: Οι εισφορές για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας που κσταβάλλονται από το στραπωτικό προσωπικό των ΕΔ ανέρχονται σε ποσοστό 6,67% επί των ετήσιων συντάξιμων αποδοχών.

(3) Ανώτατο όριο:

(α) Το ανώτατο όριο των ετών διπλάσιου χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε Μονάδες εκστρατείας και δύναται να αναγνωριστούν ως συντάξιμα είναι τα πέντε (5) έτη.

(β) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του (ε) σχετικού προβλέπεται όπως, ηα την εφαρμογή των παραyράφων 4 και 5 του άρθρου 20 του ν.3865/10 και της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3883/2010, πέραν των Μονάδων και Υπηρεσιών της παρ. 5 του όρθρου 40 του (στ) ομοίου, προσμετράται αυξημένος στο διπλάσιο ή τριπλάσιο μέχρι πέντε (5) έτη και ο χρόνος υπηρεσίας σε μονάδες και υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού, στις οποίες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων έχουν υπηρετήσει ασκώντας καθήκοντα της ειδικότητάς τους.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι τα στελέχη μπορούν να εξαγοράσουν μια ακόμη 5ετία σε Μονάδες και Υπηρεσίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικού προσδιορισμού.

Ως εκ τούτου τα έτη που είναι δυνατό να αναγνωριστούν ανέρχονται σε δέκα (5+5).

(4) Τα ερωτήματα – προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των διαλαμβανομένων της προηγουμένης παραγράφου είναι:

(α) Εάν τα πέντε (5) έτη που προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4609/19 ορίζονται σε αντικατάσταση των αντίστοιχων ετών σε Μονάδες εκστρατείας ή θα λογίζονται προσθετικά.

(β) Εάν η χορήγηση δικαιώματος αναγνώρισης του διπλάσιου χρόνου συμπεριλαμβάνει και παλαιούς ασφαλισμένους, ήτοι όσους έχουν καταταγεί στις ΕΔ έως την 30.09.1990, ανεξαρτήτως χρόνου κατάταξης ή διορισμού τους.

(γ) Οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4609/19 παραμένουν ανενεργές μετά από σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ, διότι ο υπόψη νόμος δεν είναι ειδικός σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν.3865/2010.

(5) Επί των διαλαμβανομένων παραπάνω προτείνεται όπως:

(α) Στο σχέδιο νόμου του e-ΕΦΚΑ να συμπεριληφθούν οι διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.460911 9, προκειμένου να αποτελέσει ειδική διάταξη.

(β) Η προβλεπόμενη πενταετία στο άρθρο 11 του ν. 4609/19 λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά και ξεχωριστά από την αντίστοιχη του άρθρου 40 του ΠΔ 169/07 για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας σε Μονάδες εκστρατείας δίνοντας το δικαίωμα στα στελέχη να αναγνωρίζουν χρόνο υπηρεσίας στο διπλάσιο έως (5+5) δέκα έτη,

λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας, καταβάλλοντας αντίστοιχες εισφορές, δηλαδή ποσοστά 6,67°/ο επί των συντάξιμων αποδοχών.

β. Αναννώριση Πλασματικών Ετών Εξαγορά Τριετίας

1: (1) Ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο: Με την παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010 καθορίζεται ότι για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ που Θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1-1-2015 και μετά (ήτοι κατάταξη στις ΕΔ έως την 31-12-1995) ,

τα συντάξιμα έτη προσαυξάνονται κατά τρία (3) έτη, για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. (2)

Εισφορές: Οι Εισφορές ανέρχονται σε ποσοστά 20°/ο επί των συντάξιμων αποδοχών. (3) Ανώτατο Οριο: Το ανώτατο όριο σύμφωνα με τα παραπάνω, καθορίζεται στα τρία έτη.

(4) Το ζήτημα που ανακύπτει αναφορικά με την εφαρμογή των παραπάνω είναι το ύψος των κσταβαλλόμενων εισφορών οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 20°/ο επί των συντάξιμων αποδοχών.


loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top