0
Μία ανάσα πριν από την εισαγωγή του «ψηφιακού πορτοφολιού» στην καθημερινότητα τους, βρίσκονται πλέον οι Ευρωπαίοι πολίτες, αποκτώντας με το Digital Identity Wallet, την εναλλακτική λύση διαδικτυακής ταυτοποίησης.

Όπως αναφέρει το ΣΕΠΕ, με σκοπό τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης και ασφαλούς «ψηφιακής ταυτότητας» για όλους τους Ευρωπαίους, η Προεδρία του Συμβουλίου και οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο για μια ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα (eID).

Σύμφωνα με το νέο νομοθέτημα για την ψηφιακή ταυτότητα, τα κράτη-μέλη θα προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις πορτοφόλια, που θα μπορούν να συνδέουν την εθνική ψηφιακή ταυτότητα με αποδείξεις άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών (άδεια οδήγησης, διπλώματα, τραπεζικός λογαριασμός).

Εκτός από τις δημόσιες υπηρεσίες, οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Amazon, Booking, Facebook και οι ιδιωτικές υπηρεσίες, που υποχρεούνται βάσει νόμου να επαληθεύουν την ταυτότητα των χρηστών τους, θα πρέπει να αποδέχονται το πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. ως τρόπο σύνδεσης στις online υπηρεσίες τους.

Το Digital Identity Wallet δεν θα αποθηκεύει απλώς με ασφάλεια την ψηφιακή ταυτότητα των χρηστών, αλλά θα τους επιτρέπει να ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, να πραγματοποιούν πληρωμές και να διατηρούν ψηφιακά έγγραφα, όπως φορητές άδειες οδήγησης, ιατρικές συνταγές, επαγγελματικά πιστοποιητικά ή ταξιδιωτικά εισιτήρια.

Το πορτοφόλι θα περιέχει πίνακα όλων των συναλλαγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο κάτοχός του, θα παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς εικαζόμενων παραβιάσεων της προστασίας των δεδομένων και θα επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ πορτοφολιών.

Επιπλέον, οι πολίτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν το πορτοφόλι με τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και να επωφελούνται από δωρεάν ηλεκτρονικές υπογραφές για μη επαγγελματική χρήση.

Το Digital Identity Wallet θα σέβεται πλήρως την επιλογή του χρήστη όσον αφορά τον διαμοιρασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα προσφέρει τον υψηλότερο βαθμό ασφάλειας, που πιστοποιείται ανεξάρτητα από τα ίδια πρότυπα και τα σχετικά μέρη του κώδικα του θα δημοσιεύονται σε ανοιχτές πηγές, ώστε να αποκλείεται κάθε πιθανότητα κατάχρησης, παράνομης παρακολούθησης, εντοπισμού ή υποκλοπής εκ μέρους της κυβέρνησης.

Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες, πρέπει τώρα να λάβει επίσημη έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μόλις εγκριθεί επισήμως, το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ψηφιακή ταυτότητα θα τεθεί σε ισχύ την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα.

Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν πορτοφόλια ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. στους πολίτες τους 24 μήνες μετά την έκδοση των εκτελεστικών πράξεων για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της Ε.Ε. και των τεχνικών προδιαγραφών για την πιστοποίηση.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, οι οποίες πρόκειται να εκδοθούν 6 και 12 μήνες μετά την έκδοση του κανονισμού, θα βασίζονται στις προδιαγραφές, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της εργαλειοθήκης για την ψηφιακή ταυτότητα της Ε.Ε. και θα καθορίζουν εναρμονισμένες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των πορτοφολιών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Νέες ταυτότητες: Με ένα κλικ

Οι πολίτες θα μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους και να μοιράζονται ηλεκτρονικά έγγραφα από το ψηφιακό πορτοφόλι τους με ένα πάτημα ενός κουμπιού στο κινητό τους τηλέφωνο.

Τα νέα ευρωπαϊκά ψηφιακά πορτοφόλια θα επιτρέψουν σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες με την εθνική τους ψηφιακή ταυτοποίηση, η οποία θα αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικές μεθόδους ταυτοποίησης ή να μοιράζονται άσκοπα προσωπικά δεδομένα.

Ο έλεγχος χρήστη διασφαλίζει ότι θα κοινοποιηθούν μόνο οι πληροφορίες που πρέπει να κοινοποιηθούν.

“Με την έγκριση του κανονισμού για την ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, κάνουμε ένα θεμελιώδες βήμα, ώστε οι πολίτες να έχουν μια μοναδική και ασφαλή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα.

Πρόκειται για μια σημαντική πρόοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει παγκόσμια αναφορά στον ψηφιακό τομέα, προστατεύοντας τα δημοκρατικά μας δικαιώματα και αξίες”, σχολίασε η Nadia Calviño, πρώτη αντιπρόεδρος της Ισπανίας και υπουργός Οικονομίας και Ψηφιοποίησης.

Νέες ταυτότητες: Ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι

Το πορτοφόλι θα είναι δωρεάν για χρήση από φυσικά πρόσωπα από προεπιλογή, αλλά τα κράτη-μέλη μπορούν να προβλέπουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι η δωρεάν χρήση περιορίζεται σε μη επαγγελματικούς σκοπούς.

Τα κράτη-μέλη παρέχουν δωρεάν μηχανισμούς επικύρωσης μόνο για την επαλήθευση της γνησιότητας και της εγκυρότητας του πορτοφολιού και της ταυτότητας των εξαρτώμενων μερών

Τα στοιχεία λογισμικού εφαρμογής θα είναι ανοιχτού κώδικα, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τα απαραίτητα περιθώρια, ώστε – για δικαιολογημένους λόγους – να μην αποκαλύπτονται συγκεκριμένα στοιχεία εκτός από αυτά που είναι εγκατεστημένα στις συσκευές χρήστη.

Έχει διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ του πορτοφολιού ως μέσου eID και του υποστηρικτικού συστήματος βάσει του οποίου εκδίδεται.

Τέλος, ο αναθεωρημένος νόμος διευκρινίζει το εύρος των πιστοποιημένων πιστοποιητικών ελέγχου ταυτότητας ιστού (QWAC), τα οποία διασφαλίζουν ότι οι χρήστες μπορούν να επαληθεύσουν ποιος βρίσκεται πίσω από έναν ιστότοπο, διατηρώντας παράλληλα τους ισχύοντες καθιερωμένους κανόνες και πρότυπα ασφάλειας του κλάδου.

Νέες ταυτότητες: Έτσι θα βγάζουμε τον Προσωπικό Αριθμό – Τι είναι

Νέες ταυτότητες: Τον τρόπο που θα δημιουργείται ο Προσωπικός Αριθμός περιέγραψε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Αφού τόνισε πως ο προσωπικός αριθμός θα ενσωματωθεί στις νέες ταυτότητες τόνισε πως, θα είναι το ΑΦΜ μας συν τρια ψηφία και με αυτόν τον αριθμό που θα παραχθεί τον Δεκέμβριο, θα μπορεί ο πολίτης να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή στο Δημόσιο»

Ο ίδιος χαρακτήρισε μεγάλη μεταρρύθμιση τον προσωπικό αριθμό, «ο οποίος θα είναι το ΑΦΜ μας συν τρία ψηφία και με αυτόν τον αριθμό που θα παραχθεί τον Δεκέμβριο, θα μπορεί ο πολίτης να κάνει οποιαδήποτε συναλλαγή στο Δημόσιο.

Ο προσωπικός θα είναι καταγεγραμμένος στις νέες ταυτότητες μετά τον Δεκέμβριο».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου τον προσωπικό αριθμό θα τον επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης, καθώς «θα ανοίξει πλατφόρμα στο gov.gr και θα επιλέξει τον προσωπικό του αριθμό».

Μιλώντας στο OPEN, ο Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε ότι «η επόμενη μέρα είναι το νέο wallet, η νέα εφαρμογή στο κινητό που με την έγκρισή του ο πολίτης θα μπορεί να διεκπεραιώνει τις δουλειές του χωρίς να χρειάζεται να προσκομίζει κανένα έγγραφο».

Στο μεταξύ, ο κ. Παπαστεργίου έκανε λόγο για την χρήση της τεχνολογίας στην αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων, καθώς όπως είπε μπορεί να μας δώσει έγκαιρη πρόγνωση ή στις περιπτώσεις πυρκαγιών «με συστήματα που έχουν αναπτυχθεί με λέιζερ να έχεις ένα γρήγορο σήμα ότι πιθανόν σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή να έχεις πυρκαγιά. Ήδη δοκιμάζουμε τέτοια συστήματα ώστε την επόμενη περίοδο να τα έχουμε σε χρήση», ενώ επανέλαβε την πλατφόρμα που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για ακαθάριστα οικόπεδα. «Από 1η Μαΐου όλα αυτά θα είναι ηλεκτρονικά, ο πολίτης θα ξέρει πως το οικόπεδό του θα πρέπει να είναι καθαρό, θα λάβει ένα μήνυμα και εάν δεν το κάνει θα επιβάλλεται αυτόματα και ηλεκτρονικά από τον δήμο το πρόστιμο».

Όσον αφορά στο πρόγραμμα «Έξυπνες Πόλεις» ο υπουργός σημείωσε ότι είναι ένα πρόγραμμα που δίνει την δυνατότητα στον κάθε δήμο να δει τις ανάγκες που έχει και «μέσα στα επόμενα δυο χρόνια θα πρέπει να υλοποιήσει λύσεις που θα κάνουν την ζωή των πολιτών πιο εύκολη».

Νέες ταυτότητες: Ποιοι θα έχουν έκπτωση 50%

Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν «πάρει μπρος» και για κάποιους το κόστος της θα είναι 5 ευρώ.

Για την έκδοση νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, η οποία έχει το σχήμα πιστωτικής κάρτας, καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο Δημοσίου, ύψους 10 ευρώ.

Πρόκειται για ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, στα έξοδα εκτύπωσής του, στη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του από και προς τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα, αλλά και στη φωτογραφία εφόσον ο πολίτης επιθυμεί να τη βγάλει στο Τμήμα Ασφαλείας.

Ωστόσο, δεν θα πληρώνουν όλοι δέκα ευρώ, καθώς όπως έχει γίνει γνωστό, οι πολύτεκνοι θα έχουν έκπτωση 50%, δηλαδή με άλλα λόγια το κόστος έκδοσης θα είναι στα 5 ευρώ.

Στο νέο δελτίο ταυτότητας εκτυπώνονται τα εξής στοιχεία:

Εμπρόσθια πλευρά: Φωτογραφία κατόχου, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, Επώνυμο, Όνομα, Φύλο, Ημ. Γέννησης, Ιθαγένεια, Ημ. Έκδοσης, Ημ. Λήξης, Αρχή Έκδοσης, Υπογραφή Κατόχου.

Πίσω πλευρά: Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας, Τόπος γέννησης, Ομάδα αίματος (προαιρετικά), Ύψος (υποχρεωτικά από το 24ο έτος). Εφόσον αποφασισθεί σχετικά, έχει προβλεφθεί χώρος για να τυπωθεί ο Προσωπικός Αριθμός πολίτη.

Στο ανέπαφο χώρο αποθήκευσης περιλαμβάνονται:

Φωτογραφία κατόχου σε ψηφιακή μορφή Στοιχεία μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης Δύο δακτυλικά αποτυπώματα Επώνυμο πατρός Επώνυμο μητρός Δήμος εγγραφής και αριθμός δημοτολογίου Τόπος έκδοσης Ο συνολικός χρόνος που απαιτείται, από την ημερομηνία της αίτησης στο αστυνομικό τμήμα μέχρι και την παραλαβή θα κυμαίνεται στις επτά ημέρες.

Νέες ταυτότητες: Σάλος! Αυτό είναι το στοιχείο που δεν θα γράφουν

Συνεχίζεται ο σάλος με τις νέες ταυτότητες καθώς δεν θα αναγράφουν σημαντικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, οι νέες ταυτότητες θα ξεκινήσουν να εκδίδονται από τις 25 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως τον προσωπικό αριθμό του πολίτη, μία μεταρρύθμιση που θα έρθει χρονικά αργότερα.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ της «Καθημερινής», τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023, οι νέες ταυτότητες θα εκδίδονται χωρίς τον προσωπικό αριθμό πολίτη.

Ο Προσωπικός Αριθμός Πολίτη έχει εξαγγελθεί από το 2020 και αναμένεται τους επόμενους μήνες να εφαρμοστεί και αυτή η αλλαγή από την κυβέρνηση. Ο αριθμός αυτός θα είναι ο μοναδικός αριθμός που θα χρησιμοποιεί ο κάθε πολίτης σχεδόν για το σύνολο των συναλλαγών του με το Δημόσιο αντικαθιστώντας κάθε άλλον αριθμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πολίτες που θα αποκτήσουν άμεσα νέες ταυτότητες θα προσέρχονται εκ νέου στα αστυνομικά τμήματα και θα τυπώνεται σ’ αυτές ο προσωπικός αριθμός τους ατελώς, όταν θα είναι πλέον διαθέσιμος.

Στις νέες ταυτότητες που θα εκδοθούν έως τον Δεκέμβριο έχει προβλεφθεί να υπάρχει κενός χώρος στην πίσω πλευρά, στον οποίον θα μπορεί να τυπωθεί αργότερα και ο προσωπικός αριθμός.

Νέες ταυτότητες: Τι θα σας συμβεί αν δεν την εκδώσετε

Τέλος Σεπτεμβρίου έρχεται το τέλος για τις παλαιές ταυτότητες που υπάρχουν σήμερα και εκδίδονται με απαρχαιωμένους όρους που νομοθετήθηκαν το 1961.

Σε κάθε περίπτωση, από την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πάψουν να εκδίδονται με τον παλαιό τρόπο, θα περάσουμε στις νέες εκδόσεις ενώ, θα πάψουν εντελώς να έχουν ισχύ από τον Αύγουστο του 2026.

Τον Αύγουστο του 2026 , θα είναι ο χρόνος μηδέν για τις σημερινές ταυτότητες όπου πλέον δεν θα μπορούν να αποτελούν ταυτοπροσωπία για ταξίδια ακόμη και εντός της ζώνης Σένγκεν.

Αυτο ορίζει σχετική ευρωπαϊκή οδηγία και θα σημαίνει ότι όποιος μέχρι τότε δεν έχει αντικαταστήσει τον παλιό τύπου της ταυτότητας του με την καινούργια δεν θα μπορεί να ταξιδέψει με αυτήν σε καμία χώρα της Ε.Ε., καθώς η ταυτότητά του δε θα αποτελεί πια ταξιδιωτικό έγγραφο.

Παράλληλα όπως έχει διαμηνύσει τις τελευταίες ημέρες η κυβέρνηση, ακόμη και όσοι σπεύδουν στα αστυνομικά τμήματα να αντικαταστήσουν παλιές ταυτότητες με νέες θα πρέπει μέχρι τον συγκεκριμένο Αύγουστο να τις αλλάξουν.

Πρεμιέρα για τις νέες ταυτότητες σε σχήμα κάρτας και χαρακτηρισμένες από ορισμένους πολίτες ως «τσιπαρισμένες», χαρακτηρισμός που διακινείται ευρέως από διάφορους συνωμοσιολόγους, θα γίνει προς το τέλος του μήνα που πλέον διανύουμε.

Λεπτομέρειες για τις νέες ταυτότητες και για την μετάβαση που θα ξεκινήσει περίπου στις 25 Σεπτεμβρίου έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου

Όπως σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στις 25 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, ενώ όπως υπογράμμισε, σε δυο χρόνια -μέχρι τον Αύγουστο του 2026-, οι σημερινές ταυτότητες δεν θα βρίσκονται πλέον σε ισχύ.

Αναφορικά με τη διαδικασία της μετάβασης στη νέα εποχή, αυτή θα είναι ανάλογη με τα εμβόλια, καθώς σε καθώς σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ετοιμάζεται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργεί πλατφόρμα στην οποία ο πολίτης θα καταθέτει την αίτηση μέσω gov.gr.

Ο πολίτης θα υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα ακολούθως θα έρχεται ειδοποίηση, θα ορίζεται ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των φωτογράφων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι πρόκειται για λογική διαμαρτυρία και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους επίλυσης.

Για την έκδοση νέας ταυτότητας ή την αντικατάσταση παλιάς θα υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά στην αρμόδια αστυνομική αρχή:

  • Μία φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.
  • Η φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται είτε απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού δίσκου μνήμης (τύπου usb stick) τηρώντας τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
  • Εφόσον, ο ενδιαφερόμενος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η εν λόγω φωτογραφία θα μπορεί να λαμβάνεται με τις ίδιες τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πιστοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top