0
 Γιά σχεδόν 5 δεκαετίες τώρα, οἱ ἐντολοδότες τοῦ διεθνιστικοῦ ἐξουσιασμοῦ ἐπιδιώκουν μέσα ἀπό τήν «παγκοσμιοποίηση» νά μᾶς φορτώσουν μέ τήν ἀπολύτως ἐθνομηδενιστική «πολυπολιτισμικότητα».


Ὅπου ὑπάρχει ἡ δυναμική τοῦ χρήματος, αὐτό κατευθύνεται πλέον πρός ἰσοπέδωση καί ἀλλοίωση ὅλων ἐκείνων τῶν συνεκτικῶν στοιχείων πού κρατοῦν ἑνωμένα ἔθνη, κράτη καί κοινωνίες. Μοναδικός σκοπός ἡ ἀπόλυτη ἀνατροπή τῆς ἐσωτερικῆς ἄμυνας καί τῆς ἐθνικῆς ἑνότητας τῶν λαῶν, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ παγκοσμίως ἡ πολυφυλετική καί πολυπολιτισμική πολτοποίηση. 

Ἡ σύγχρονη αὐτή μορφή τοῦ καπιταλισμοῦ ἡ ὁποία ἔχει ἀπορροφήσει ὁλοκληρωτικά τήν πάλαι ποτέ προλεταριακή καί διεθνιστική «ἐπανάσταση», ἔχοντας πάντα ὡς σκοπό μία ἑνιαία ἀγορά, χωρίς ἐθνικούς δασμούς καί σύνορα, φθάνει σήμερα στό ἀπόγειό της μέ τήν ὑποκρισία τῆς ἀριστερᾶς, ἀλλά καί τῆς «φιλελεύθερης δεξιᾶς» νά συμμαχοῦν ἐναντίον σέ ὁτιδήποτε εἶναι παραδοσιακό καί στέκεται ὡς ἐμπόδιο στόν ἐπιδιωκόμενο παγκόσμιο χυλό. Πατρίδα, Ἔθνος, Γλῶσσα, Θρησκεία, Παράδοση… οἱ μεγάλοι ΕΧΘΡΟΙ. 

Ὑπερεθνικές καί Παγκόσμιες ἑταιρίες, ὀργανισμοί καί πολυεθνικές, προωθοῦν καί ἀποδομοῦν ἐθνικές οἰκονομίες καί κοινωνικές συνοχές, μισώντας ὁτιδήποτε τό ΕΘΝΙΚΟ, ὁτιδήποτε ἔχει σχέση μέ τήν ΙΣΤΟΡΙΑ, στοχεύοντας στήν ἀλλαγή καί ΝΕΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ τῆς παγκόσμιας ἱστορίας, δια-γράφοντας καί ἀλλοιώνοντας τά δεδομένα καί τά γεγονότα πού κατέγραψαν τήν ἱστορία μας ὥς τώρα, θέλοντας μία νέα παγκόσμια ἱστορία μέ τήν ἀπόλυτα ὑλιστική καί ἐθνομηδενιστική ὀπτική.   
  
Ἡ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ αὐτή ἐπέλαση τῶν παγκοσμίως ἐπελαυνόντων ΕΘΝΟΜΗΔΕΝΙΣΤΩΝ τά τελευταῖα χρόνια ἔχει περάσει σέ νέα φάση τοῦ σχεδίου, πού δέν εἶναι ἄλλο ἀπό τήν ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πληθυσμῶν μέ ὑποτιθέμενες «προσφυγικές» καί «μεταναστευτικές» ἐποικιστικές εἰσβολές κυρίως στήν Εὐρώπη… Δυστυχῶς μέ τήν Ἑλλάδα στό μάτι τοῦ κυκλώνα, ὅπου ἡ ΕΙΣΒΟΛΗ καί ὁ ξεκάθαρος ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ἔχει κυρίως ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ. Ἡ δέ ΥΠΕΡενεργητικότητα τοῦ «Ἐπιτηδείου Οὐδέτερου» ΤΟΥΡΚΟΥ ἐκμεταλλεύεται τίς συνθῆκες αὐτές.

Στήν ΕΠΙΒΟΥΛΗ αὐτή τῆς «ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΕΩΣ» εἶναι κραυγαλέα ὁλοφάνερη ἡ ΤΑΥΤΙΣΗ καί συνεργασία τῶν μισθοφορικῶν ὁμάδων τῆς ἄκρας ἀριστερᾶς, τῶν περισσοτέρων «Μ.Κ.Ο.», ἱδρύματα τοῦ Σόρος καί ἄλλων ἀκροκαπιταλιστικῶν πλουτοκρατικῶν «ὁμίλων» πού ἐπιβουλεύονται στήν οὐσία ὄχι μόνο τά ΕΘΝΗ, ἀλλά τόν ἴδιο τόν ΑΝΘΡΩΠΟ!

Ἡ προσπάθεια αὐτή ὅλων αὐτῶν τῶν ἐθνομηδενιστῶν ἔχει δημιουργήσει μέσα στίς σύγχρονες κοινωνίες τό ΜΙΣΟΣ καί τήν ΔΑΙΜΟΝΟΠΟΙΗΣΗ ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων πού ἦσαν ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΩΝΑΝ. 

Ἡ τραγική δέ ἐξέλιξη μέ τήν πολυφυλετική ἀλλοίωση τῆς κοινωνίας εἶναι ὅτι ἡ «παραδοσιακή» Ταξική Πάλη ἀπέκτησε φυλετική καί θρησκευτική διάσταση σπέρνοντας ΜΙΣΟΣ «ΕΜΦΥΛΙΑΚΟ»… ἀπόδειξη ὁ μεγάλος ἀριθμός συλληφθέντων «ἀλλοδαπῶν δευτέρας γενιᾶς» σέ κάθε διαδήλωση μέ «ἐπεισόδια»… Σέ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ἑπόμενο εἶναι νά μήν τούς λέει κάτι ἡ Σημαία τῆς Ἐλευθερίας καί τοῦ Σταυροῦ, διότι ΚΑΝΕΙΣ πρόγονός τους ΔΕΝ ΘΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ὑπερασπίζοντας αὐτήν τήν ΠΑΤΡΙΔΑ ἤ αὐτό τό ΕΘΝΟΣ, ἀντιθέτως πολύ πιθανῶς νά πολέμησαν ΕΝΑΝΤΙΩΝ τῶν ΕΛΛΗΝΩΝ. Ἔτσι σαφῶς καί δέν δημιουργεῖται «κοινωνική εὐαισθησία» ἀπέναντι στόν γείτονά μας … στόν συνάνθρωπό μας. 

Ἡ κατάληξη αὐτῶν τῶν δεκαετιῶν ἐθνομηδενιστικῆς ἐπέλασης καί εὐνουχισμοῦ τῆς κοινωνίας, τῆς παιδείας καί τοῦ πολιτισμοῦ μας, μᾶς ἔχει ὁδηγήσει στήν χειρότερη πιθανῶς ἐξέλιξη καί αὐτή εἶναι ὁ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ!!!

Μεγάλη μερίδα τῆς «κοινωνίας» βρίσκεται σήμερα νά «ΜΙΣΕΙ ΤΑ ΑΝΤΕΡΑ ΤΗΣ…», δικαίως ἤ ἀδίκως… Μισεῖ τό κράτος, τήν ἀστυνομία, τόν γείτονα, τήν Ἐκκλησία, τόν Στρατό, χωρίς νά νιώθει κάτι ἑνωτικό… Ἡ ἐγκληματικότητα συνεχῶς αὐξάνεται ὅπως καί ἡ ἀδιαφορία γιά τόν συνάνθρωπό μας τό ἴδιο…. Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα ὅταν ἀπαξιώνουμε τά στοιχεῖα πού μᾶς ἑνώνουν ὡς διαχρονική πορεία ἑνός Ἔθνους. 

Γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες αὐτό δέν ἐπιτρέπεται νά συμβεῖ … Χιλιάδες χρόνια τώρα δημιουργήσαμε Πολιτισμό, δώσαμε στόν ἄνθρωπο τήν ΣΚΕΨΗ καί τήν ΓΝΩΣΗ πού τόν βοήθησαν νά πλησιάσει τήν ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΘΕΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ἔφτασε τόν ἄνθρωπο ὅσο πιό κοντά μποροῦσε στό ΟΛΟΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ καί αὐτό πρέπει ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ νά τό ὑπερασπιστοῦμε μέ νύχια καί μέ δόντια, διότι εἶναι ἡ παγκόσμια κληρονομιά μας πρός τούς συνανθρώπους μας.

Γιά νά γίνει ὅμως αὐτό, θά πρέπει πρῶτα ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, νά κατανοήσουμε ποιά εἶναι αὐτή καί ποιές οἱ εὐθύνες μας, νά βροῦμε τό ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΣ στά κείμενά μας, νά ἀντιληφθοῦμε τά ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΛΥΠΤΑ καί ὄχι τά «μάρμαρα», νά λειτουργήσουμε ὡς ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ τουριστικοί ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ…

Πρέπει ὅλοι, ἀλλά καί ὁ καθένας μας χωριστά νά ἀναλογιστοῦμε τίς ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ, γιά ἕνα Ἔθνος, γιά μία Πατρίδα, γιά τήν Ὀρθοδοξία πού σήμερα δοκιμάζονται. 

Νά κρατήσουμε ΟΡΘΙΑ τήν ΣΗΜΑΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΟ τῆς ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ καί Τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ. Σύμβολο τῆς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ.
Ἰωάννης  Χρ. Γιαννάκενας
Ἐκδόσεις  ΠΕΛΑΣΓΟΣ

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top