0
Ὁ νόμος υπ’ αριθμ. 4675/2020 που φέρει ημερομηνία 11 Μαρτίου 2020 περιέχει άρθρο που αφορά την επιβολή υποχρεωτικού εμβολιασμού με απόφαση του Υπουργού Υγείας!


Συγκεκριμένα στο άρθρο 4 πάρ. 3 στοιχείο Α περιπτ. iii) σημείο β’ ορίζεται ότι:  «Σε περιπτώσεις εμφάνισης κινδύνου διάδοσης με-ταδοτικού νοσήματος, ποὺ ενδέχεται να έχει σοβαρὲς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, μπορεί να επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, μετά απὸ γνώμη της ΕΕΔΥ, υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού με σκοπό την αποτροπὴ της διάδοσης της νόσου. 

Με τήν ανωτέρω απόφαση ορίζονται η ομάδα του πληθυσμού ως προς την οποία καθίσταται υποχρεωτικὸς ο εμβολιασμὸς με καθορισμένο εμβόλιο, η τυχὸν καθορισμένη περιοχὴ υπαγωγής στην υποχρεωτικότητα, το χρονικὸ διάστημα ισχύος της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, το οποίο πρέπει πάντοτε να αποφασίζεται ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο προστασίας της δημόσιας υγείας για... συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού, η ρύθμιση της διαδικασίας του εμβολιασμού και κάθε άλλη σχετικὴ λεπτομέρεια».

Το ανωτέρω μαζὶ με το 284 του Ποινικού Κώδικα που τιμωρεί ποινικά με φυλάκιση την παράβαση μέτρων πρόληψης ασθενειών δημιουργούν το απαραίτητο νομικὸ οπλοστάσιο που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για τὸν εμβολιασμὸ της κοινωνίας!


loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top