0
Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τον παρακάτω πίνακα τακτικών ετησίων κρίσεων Διατηρητέων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2020-2021, που συντάχθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 89/Σ.4/2020 απόφασή του:

α. Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου ΑΜ:46439
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
γ. Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ ΑΜ:46436
δ. Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτύχιου ΑΜ:45558
ε. Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
στ. Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
ζ. Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου ΑΜ:45213
η. Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου ΑΜ:45503

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιαρχών Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 τους παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 89/Σ.4/2020 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου ΑΜ:46900
(2) Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου ΑΜ:48033
(3) Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου  ΑΜ:48042
(4) Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(5) Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878
(6) Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449
(7) Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453
(8) Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:46901
(9) Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:47464
(10) Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη ΑΜ:48041
(11) Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(12) Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205
(13) Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(14) Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
(15) Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509
(16) Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου  Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(17) Οικονομικού Δημητριάδη  Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083
(18) Οικονομικού Κατζικά Βασιλείου του Νικολάου ΑΜ:46102
(19) Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46082

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων Σωμάτων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνη του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(2) Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφυλάκτου του Ιωάννη ΑΜ:48038
(3) Έρευνας Πληροφορικής Κούτσια Μύρωνα του Γεωργίου ΑΜ:46789
(4) Γεωγραφικού Νινιού  Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:45561

Προακτέου στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία του Ταξίαρχου Υλικού Πολέμου Σαλωνίδη Θεοφυλάκτου του Ιωάννη ΑΜ:48038.

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Ταξιάρχου Οικονομικού Παπαδόπουλου Ανέστη του Ηλία (ΑΜ:45542), ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του.

Διατηρητέων Ταξιαρχών Σωμάτων, οι οποίοι διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξελίξεώς τους:

(1) Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα ΑΜ:46077
(2) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργίας του Νικολάου ΑΜ:46000

Ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της Ταξίαρχου Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανίας του Δημητρίου ΑΜ:46004, η οποία διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Χατζηνικολάου Ιορδάνης του Ελευθερίου ΑΜ:46894
(2) Έρευνας Πληροφορικής Κούτσιας Μύρωνας του Γεωργίου ΑΜ:46789
(3) Γεωγραφικού Νίνιος  Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:45561

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2439/1996 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, σε Υποστράτηγος ο Ταξίαρχος Υλικού Πολέμου Σαλωνίδης Θεοφύλακτος του Ιωάννη ΑΜ:48038, ο οποίος κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και στη συνέχεια προακτέος στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 20  του ν.2439/1996 σε Υποστράτηγος η Ταξίαρχος Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χρυσοσπάθη Στεφανία του Δημητρίου ΑΜ:46004, η οποία κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2020-2021 ως ευδοκίμως τερματίσασα τη σταδιοδρομία της και διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξής της.

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, τους παρακάτω πίνακες τακτικών ετήσιων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό   89/Σ4./2020 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1) Τεχνικού Κατσουλάρη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47463
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Αδακτυλίδη Παύλου του Γεωργίου ΑΜ:47459
(3) Υλικού Πολέμου Λαμπαδιάρη Ιωάννη του Νικολάου ΑΜ:48681
(4) Υλικού Πολέμου Βασιλάκη Βασιλείου του Δημητρίου ΑΜ:49236
(5) Έρευνας Πληροφορικής Σακελλαρίου Μιχαήλ του Δημητρίου ΑΜ:48063
(6) Έρευνας Πληροφορικής Φράγκου Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48545
(7) Υγειονομικού Ιατρών Παπαχρήστου Ιωάννη του Χαράλαμπου ΑΜ:47675
(8) Υγειονομικού Ιατρών Βασιλείου Βασιλείου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49494
(9) Υγειονομικού Ιατρών Σταμούλη Ευθυμίου του Στεργίου ΑΜ:49593
(10) Υγειονομικού Ιατρών Κανόπουλου Χρήστου του Νικολάου ΑΜ:50062
(11) Υγειονομικού Νοσηλευτικής Χαραλαμπίδου Αθανασίας του Πολυχρόνη ΑΜ:47703
(12) Οικονομικού Ρόδη Κωνσταντίνου του Αργυρίου ΑΜ:46103

Μη διατηρητέων Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδη Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου ΑΜ:46883
(2) Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκα Χρήστου του Γεωργίου ΑΜ:49233

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Υγειονομικού Ιατρών Καραμέρη Ανδρέα του Μάρκου ΑΜ:44270
(2) Υγειονομικού Ιατρών Γαρδικιώτη Αλεξάνδρου του Ηλία ΑΜ:44769

Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του Συνταγματάρχη Διερμηνέων Γεωργούλη Παναγιώτη του Νικολάου ΑΜ:47782, ο οποίος καταλαμβάνεται από το όριο ηλικίας στο βαθμό του και διανύει τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης.

Προάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχοι οι Συνταγματάρχες Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2020-2021, ως μη διατηρητέοι:

α. Εφοδιασμού Μεταφορών Λαζαρίδης Σπυρίδων του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46883
β. Εφοδιασμού Μεταφορών Κούκας Χρήστος του Γεωργίου ΑΜ:49233


loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top