0
Τρεις ταχύτητες αναδρομικών διαµορφώνονται για τους συνταξιούχους από τις ρήτρες του νόµου Κατρούγκαλου που αναµένεται να κριθούν από το ΣτΕ.


Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος» κάθε ταχύτητα ορίζει και ένα συγκεκριµένο που αφορά δυνητικά όλους τους συνταξιούχους είτε έχασαν µόνο τα δώρα είτε είχαν και περικοπές στις συντάξεις τους.

Ανάλογα µε τις δικαστικές κρίσεις, τα ποσά των αναδροµικών µπορεί να αφορούν περίοδο από 10 µήνες, 42 µήνες ή έως και πάνω από τέσσερα χρόνια.

Στο «κάδρο» βρίσκονται σταθερά τα κοµµένα δώρα και οι περικοπές του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγµατικές το 2015 από το ΣτΕ.

Σύμφωνα με το «Έθνος» όσοι είχαν ήδη προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη τον Ιούνιο του 2015, όταν δηµοσιεύθηκε η απόφαση-βόµβα του ΣτΕ δικαιούνται, σύµφωνα µε την τότε απόφαση, αναδροµικά από το 2013.

Ακολούθως ψηφίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου, σε µια προσπάθεια να συµµορφωθεί το Ασφαλιστικό µε το σκεπτικό της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας.

Πάγια θέση του υπουργείου Εργασίας είναι πως για την περίοδο µετά το 2016 η κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου, ο οποίος οδήγησε στον επανυπολογισµό όλων των παλαιών συντάξεων.

Το γεγονός, µάλιστα, πως υπάρχει νέος νόµος από το 2016 αλλάζει το τοπίο.

Αυτό σηµαίνει πως όσοι προσέφυγαν στη ∆ικαιοσύνη µετά τον Ιούνιο του 2015 δεν δικαιούνται ποσά για την περίοδο 2013- 2015 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αλλά οι διεκδικήσεις που εγείρουν οριοθετούνται εντός τριών ταχυτήτων:

– Συγκλίνουσες νοµικές απόψεις καταλήγουν πως το πλέον βάσιµο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου εντοπίζεται έδαφος για τις όψιµες αξιώσεις είναι το 10µηνο Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Εκεί φαίνεται πως ανιχνεύεται το κυρίαρχο νοµικό «κενό».

Πρόκειται για το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη δηµοσίευση της απόφασης του ΣτΕ και την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016), το οποίο φαίνεται προς το παρόν ως η πλέον «ακάλυπτη» περίοδος.

Αν και πρόκειται για µικρό χρονικό διάστηµα, το δηµοσιονοµικό βάρος που απαιτεί είναι αρκετά σηµαντικό. Μόνο γι’ αυτή την περίοδο το κόστος των αναδροµικών για όλους τους συνταξιούχους υπολογίζεται από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης περίπου στα 4 δισ. ευρώ.

– Η δεύτερη νομική προσέγγιση ενοποιεί τον χρόνο από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον ∆εκέµβριο του 2018 επειδή οι αντισυνταγµατικές περικοπές των νόµων 4051 και 4093 του 2012 συνέχιζαν να επιβάλλονται στις παλαιές συντάξεις µέχρι την «πρεµιέρα» του επανυπολογισµού τον περασµένο Γενάρη.

Στο επίµαχο άρθρο 14 του νόµου Κατρούγκαλου, το οποίο ορίζει τη διαδικασία για τον επανυπολογισµό των παλαιών συντάξεων µε βάση το νέο ενιαίο σύστηµα, υπάρχει ειδική ρήτρα, η οποία επιχειρεί να «καλύψει» νοµικά την περίοδο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018.

Ειδικότερα αναφέρεται πως «µέχρι την 31.12.2018 οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις». ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, η διάταξη ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έκδοση της επίµαχης απόφασης-βόµβα του ΣτΕ (η απόφαση δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015), ώστε να καλύψει τον χρόνο έως την ολοκλήρωση του επανυπολογισµού και την αναπροσαρµογή των συντάξεων από 1/1/2019 στη βάση του αθροίσµατος εθνική – ανταποδοτική – επιπλέον ποσό.

Η τροπολογία για τα αναδροµικά των συνταξιούχων ενστόλων που ψηφίστηκε στις αρχές Νοεµβρίου αναφέρεται στην εν λόγω ρήτρα λέγοντας πως ο νοµοθέτης έλαβε ως σηµείο αναφοράς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως ίσχυαν κατά τις 31/12/2014, αποκλείοντας εφεξής κάθε έµµεση τροποποίηση του ύψους του καταβαλλόµενου ποσού. «Η πρόβλεψη αυτή εξυπηρετεί πρώτιστα λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που συνίστανται στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η τρίτη νομική προσέγγιση υποστηρίζει πως επειδή τα ποσά των αντισυνταγµατικών περικοπών έχουν «ενσωµατωθεί» στον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς, τα διεκδικούµενα αναδροµικά µπορούν να µπουν και στο 2019. 

Η εν λόγω προσέγγιση υποστηρίζει πως το επιπλέον ποσό που δίνεται από1/1/2019 ως προσωπική διαφορά θα έπρεπε να προκύψει από τη σύγκριση της νέας σύνταξης µε την παλαιά πριν από τις περικοπές του 2012, οι οποίες κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγµατικές.

Σε κάθε περίπτωση ο µηχανισµός µε τον οποίο επανυπολογίστηκαν οι παλαιές κύριες συντάξεις µένει να κριθεί ως προς τη συνταγµατικότητά του από το ΣτΕ, όπως επίσης και ο τρόπος υπολογισµού των νέων συντάξεων, πάνω στον οποίο βασίζεται και ο επανυπολογισµός των παλαιών.

Μέχρι να βρεθεί στο τραπέζι το σκεπτικό του ΣτΕ για τη συνταγµατικότητα του επανυπολογισµού, δύσκολα µπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την τύχη και το εύρος των διεκδικήσεων.

Υπάρχουν πάντως δικαστικές αποφάσεις που ενοποιούν τον χρόνο πριν και µετά την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου.

Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα καθεστώς, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο,

συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων.

Βάσει του επανυπολογισµού 620.000 παλαιοί συνταξιούχοι έλαβαν αυξήσεις, καθώς η νέα τους σύνταξη βγαίνει υψηλότερη από την παλαιά.

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Βάση του δικαστικού και δηµοσιονοµικού θρίλερ των αναδροµικών βρίσκεται η τύχη των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα,

όπως και του επιδόµατος αδείας για 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους και 600.000 δηµοσίους υπαλλήλους.

Από το 2010 η 13η και η 14η σύνταξη, όπως ο 13ος και ο 14ος µισθός στο ∆ηµόσιο είχαν περιοριστεί για όλους σε σταθερό ποσό, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης ή του µισθού.

∆ηλαδή τα δώρα δεν δίνονταν το 2012 ολόκληρα, αλλά είχε προηγηθεί το πρώτο «ψαλίδι» του νόµου 3845 του 2010, το οποίο δεν έχει κριθεί αντισυνταγµατικό.

Ειδικότερα, για τους 600.000 δηµοσίους υπαλλήλους είχε οριστεί οριζόντιο δώρο 1.000 ευρώ το έτος

-δηλαδή 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ το Πάσχα και 250 ευρώ το καλοκαίρι για όλους-,

ενώ για 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους το δώρο ορίστηκε στα 800 ευρώ το έτος – δηλαδή 400 ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ το Πάσχα και 200 ευρώ το καλοκαίρι.

Αναδρομικά συνταξιούχων 2019: Ποσά για ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΔΕΚΟ
Αμέσως μετά τις γιορτές του Πάσχα 2019 αναμένεται να αποφασίσει η κυβέρνη για τις επιστροφές των ποσών που κρατήθηκαν παράνομα σστις συντάξεις.

Τα σενάρια που εξετάζονται αφορούν δόσεις 3 έως 5 χρόνων για να τακτοποιήσει η κυβέρνηση το θέμα των αναδρομικών στις συντάξεις και να επιστρέψει τα ποσά για τις μειώσεις που κρίθηκαν παράνομες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», με αναδρομικά 9 μηνών κατ’ ελάχιστον όλοι οι συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων (κύρια και επικουρική) άνω των 1.000 ευρώ έχουν λαμβάνειν τα εξής ποσά:

1) Οι χαμηλοσυνταξιούχοι από 29 ευρώ έως 367 ευρώ καθαρά για όλο το 9μηνο. Όσοι δικαιωθούν με αναδρομικά για 41 μήνες θα πάρουν από 131 ευρώ έως 1.673 ευρώ καθαρά.

2) Οι συνταξιούχοι ΙΚΑ από 965 ευρώ έως 2.412 ευρώ καθαρά για όλο το 9μηνο. Με αναδρομικά για 41 μήνες έχουν λαμβάνειν από 4.395 ευρώ έως 10.988 ευρώ καθαρά.

3) Οι συνταξιούχοι Δημοσίου από 973 ευρώ έως 2.426 ευρώ καθαρά για όλο το 9μηνο. Με αναδρομικά για 41 μήνες έχουν λαμβάνειν από 4.428 ευρώ έως 11.054 ευρώ καθαρά.

4) Οι συνταξιούχοι ΟΑΕΕ από 396 ευρώ έως 1.447 ευρώ καθαρά για το 9μηνο, ενώ για 41 μήνες έχουν λαμβάνειν αναδρομικά από 1.804 ευρώ έως 6.593 ευρώ καθαρά.

5) Οι συνταξιούχοι Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών παίρνουν από 1.015 ευρώ έως 2.455 ευρώ καθαρά με αναδρομικά 9 μηνών. Για 41 μήνες από 4.625 ευρώ έως 11.185 ευρώ καθαρά.

6) Οι συνταξιούχοι ΝΑΤ έχουν επιστροφές από 1.145 ευρώ έως 2.412 ευρώ καθαρά για το 9μηνο, ενώ από 5.125 ευρώ έως 10.988 ευρώκαθαρά με αναδρομικά 41 μηνών.

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα σενάρια για τις δόσεις

Αν τελικά το 9μηνο των αναδρομικών αποφασιστεί να πληρωθεί σε 36 δόσεις, τότε τα καθαρά ποσά που θα πιστώνονται ανά μήνα στις συντάξεις θα είναι:

  • Από 40 έως 67 ευρώ το μήνα με 36 δόσεις επιστροφών των αναδρομικών για όσους έχουν παράνομες μειώσεις από 201 έως 335 ευρώ το μήνα στις κύριες συντάξεις.
  • Από 11 ευρώ έως 37 ευρώ το μήνα με 36 δόσεις επιστροφών των αναδρομικών για όσους έχουν παράνομες μειώσεις από 55 έως 182 ευρώ το μήνα στις κύριες συντάξεις.
  • Αν όμως το 9μηνο των αναδρομικών αποφασιστεί να πληρωθεί σε 60 δόσεις τότε τα καθαρά ποσά ανά μήνα για τους συνταξιούχους θα είναι:

  • Από 24,12 ευρώ έως 40,2 ευρώ το μήνα για όσους έχουν παράνομες μειώσεις από 201 έως 335 ευρώ το μήνα στις κύριες συντάξεις.
  • Από 6,6 ευρώ έως 21,84 ευρώ το μήνα για όσους έχουν παράνομες μειώσεις από 55 έως 182 ευρώ το μήνα στις κύριες συντάξεις.


Αναδρομικά: Χάνουν οι στρατιωτικοί

Απόφαση του τρίτου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε συνταγματικό τον επανυπολογισμό των συντάξεων των στρατιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε συνταγματικό τον επανυπολογισμό της σύνταξης στρατιωτικού το 2018 με βάση τον νόμο 4387/16,

απορρίπτοντας έτσι το αίτημα να συνεχιστεί η καταβολή της σύνταξης στο ύψος που είχε καθοριστεί με τα όσα ίσχυαν για τις συντάξεις των ενστόλων το 2014 και νωρίτερα.

Το τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι «με το νέο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων ικανοποιείται κατ’ αρχήν η απαίτηση εύλογης αναλογίας μεταξύ αποδοχών ανεργίας και σύνταξης, δοθέντος ότι το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης εξαρτάται από τις αποδοχές ενεργείας του δικαιούχου».

Στην απόφαση περιγράφονται επακριβώς ο τρόπος υπολογισμού του ανταποδοτικού μέρους των συντάξεων (όπως προκύπτει από παραδείγματα, είναι απογοητευτικό,

αφού δεν ξεπερνά το 40% των συντάξιμων αποδοχών όλου του εργασιακού βίου), αλλά και οι μεταβατικές διατάξεις για τις συντάξεις που είχαν εκδοθεί προ του Μαΐου του 2016.

Κατόπιν τούτων λιγοστεύουν οι ελπίδες για την καταβολή αναδρομικών για τις περικοπές που έγιναν από το δεύτερο Μνημόνιο (2012 και μετά) στις συντάξεις.

Ήδη υπάρχει μια απόφαση του ΣτΕ που ορίζει ότι μέχρι το 2015 δικαιώνονται μόνο όσοι έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη

ενώ για τη συνέχεια και μετά το κύμα προσφυγών που έγιναν από χιλιάδες συνταξιούχους φαίνεται ότι «παίζονται» στο ΣτΕ μόνο οι μεταβατικές διατάξεις στο Ασφαλιστικό

για το διάστημα Ιούνιος 2015 – Μάιος 2016 που ίσχυσε ο Νόμος Κατρούγκαλου.

Υπενθυµίζεται πως η απόφαση-βόµβα του ΣτΕ του Ιουνίου του 2015 όριζε πως οι συνέπειές της άρχιζαν από τη στιγµή της έκδοσης και µετά, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top