0
Με τον όρο θαλάσσια νάρκη, εννοούμε μια εκρηκτική συσκευή η οποία βρίσκεται εντός του θαλάσσιου ύδατος και σκοπό έχει την καταστροφή ή την βύθιση, απαγόρευση / αποτροπή των πλοίων να εισέλθουν σε μία περιοχή. 


Είναι μία «εκρηκτική παγίδα» που αποτελείται:
            α.         Από το λογικό κύκλωμα, το οποίο εξασφαλίζει την έκρηξη της στο σωστό χρόνο και στη σωστή θέση ως προς στόχο.
            β.         Τον πυροδοτικό μηχανισμό που προκαλεί την έκρηξη από την διατάραξη της φυσικής κατάστασης του εγγύς αυτού περιβάλλοντος, λόγω διελεύσεως του στόχου.
            γ.         Την Εκρηκτική γόμωση.
            Οι νάρκες θαλάσσης είναι ένα όπλο μικρό σε διάσταση, φθηνό σχετικά σε σύγκριση με άλλα, καθώς επίσης και αρκετά εύκολο στην απόκρυψη αποθήκευση και συντήρηση του. Η μεταφορά της νάρκης, προκειμένου να ποντισθεί στη θάλασσα, είναι πολύ εύκολη από κάθε είδους πλατφόρμα στρατιωτική ή μη, ενώ η προσπάθεια εξουδετέρωσης της απαιτεί κόπο και χρόνο. Τα ψυχολογικά αποτελέσματα που προκαλεί είναι αρκετά έντονα στον αντίπαλο.
            Το ότι το όπλο μπορεί να μην φέρεται επί μάχιμων μονάδων, όπως οι πύραυλοι σε μια Φρεγάτα, το κάνει να είναι εντυπωσιακό. Ο αιφνιδιασμός της οφείλεται, αφενός στην άγνοια της θέσης της και αφετέρου στο ότι οι νάρκες δεν μοιάζουν απαραίτητα μεταξύ τους και δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο.
            Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό γεγονός που επισημαίνει και πάλι την σπουδαιότητα της νάρκης αποτελεί το ακόλουθο ιστορικό ανέκδοτο: Κατά την διάρκεια των πρώτων ημερών του Β’ Π.Π ο Βρετανός Ναύαρχος Λόρδος Μαουμπάτεν, επιστρέφοντας στην Αλεξάνδρεια, μετά από επιχειρήσεις στη Μεσόγειο, ρωτήθηκε το ‘’γιατί μπήκε στο λιμάνι με λιγότερα πλοία από αυτά που είχε ξεκινήσει’’. Η απάντηση του, με κάποια δόση ειρωνείας ήταν πως αυτό ήταν αποτέλεσμα των όσων συνήθως συμβαίνουν σε κάποιον που προσπαθεί να περπατήσει μέσα στο σκοτάδι χωρίς να βλέπει και σκοντάφτει, θέλοντας με τον τρόπο αυτό να επισημάνει την ατυχία που είχε να πέσουν τα πλοία του σε μη αναμενόμενο ναρκοπέδιο.
            Τα πλεονεκτήματα της νάρκης συνοψίζονται ως ακολούθως:
            α.         Δεν απαιτείται παρακολούθηση και συμπλοκή μετά του εχθρού.
            β.         Κερδίζουν μάχες παθητικά, επηρεάζουν τον αντίπαλο ψυχολογικά.
            γ.         Μπορούν να αναγκάσουν τον αντίπαλο να αποσυρθεί χωρίς να επιτεθεί.
            δ.         Μπορεί να κρατήσει αντίπαλα πλοία εγκλωβισμένα σε μια περιοχή, έτσι ώστε αυτά να βληθούν από άλλα όπλα.
            ε.         Αναγκάζει τον εχθρό να επιλέξει δρομολόγια μη επιθυμητά.
            στ.       Είναι συνεχής πόλεμος στο ηθικό του αντιπάλου.
            ζ.         Μπορεί να πλήξει στόχους, οι οποίοι ούτε να την δουν μπορούν αλλά ούτε να την ακούσουν.
            η.         Πολύ καλή αναλογία κόστους / αποτελέσματος.
            θ.         Επιβάρυνση της άμυνας του εχθρού – διότι γίνεται άμεση επιβολή χρήσης αντιναρκικών μέτρων που αυτόματα ισοδυναμούν με χρόνο – κόπο – τίμημα.
Τέλος έχει λεχθεί ότι η εξέλιξη των ναρκών, ταυτίζεται με τα όρια της φαντασίας του ανθρώπινου νου και μόνο οι τεχνικοί περιορισμοί κατασκευής περιορίζουν την επιχειρησιακή κατασκευή νέου τύπου ναρκών.
Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΡΚΗΣ
Όπως μας επισημαίνουν οι αξιωματικοί της Διοίκησης Ναρκοπολέμου η ναρκοθηρεία περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:
            (1)       ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ
                        Εκτελείται με την χρήση του Sonar, με σκοπό την ανακάλυψη αντικειμένων που έχουν διαφορετική μορφή από την γενική μορφολογία του βυθού. Ο εντοπισμός από μόνος του δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα αντικείμενα που ομοιάζουν με νάρκη.
            (2)       ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
                        Περιλαμβάνει ενέργειες, όπου με τη χρήση του Sonar (classification) εξετάζονται οι επαφές οι οποίες προηγούμενα έχουν εντοπισθεί, με πρόθεση να διακρίνουμε από τα χαρακτηριστικά τους, όπως την μορφή, το σχήμα, το μέγεθος και την σκιά που δημιουργούν, εάν πρόκειται για πιθανές νάρκες ή ομοιάζουν με νάρκες. Ο χαρακτηρισμός καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
                        α.         Ομοιάζει με νάρκη (Mine like Contact – MILCO), όταν μετά από εξέταση των προηγούμενα αναφερθέντων χαρακτηριστικών της επαφής εκτιμηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις / κριτήρια να είναι νάρκη. Ανάλογα με την αξιοπιστία της εξετάσεως διακρίνεται σε δυνατόν να είναι νάρκη (Possible mine – POSSMINE) και πιθανόν να είναι νάρκη (Probable mine – PROBMINE).
                        β.         Όχι νάρκη (Non mine) όταν δεν πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια και μπορεί να είναι οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο ή θαλάσσιοι οργανισμοί.
            (3)       ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ
                        Περιλαμβάνει την θετική εξακρίβωση της ταυτότητος των επαφών που έχουν χαρακτηρισθεί σαν πιθανές νάρκες. Αυτό εκτελείται οπτικά, με τη χρήση του υποβρυχίου οχήματος (ROV) ή με δύτες (ΟΕΝ). Μετά την αναγνώριση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για νάρκη ή για αντικείμενο που μοιάζει με νάρκη.
            (4)       ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΕΩΣ ΝΑΡΚΩΝ
                        Περιλαμβάνει ενέργειες που αποβλέπουν στο να εκμηδενισθεί ο κίνδυνος που προέρχεται από τις νάρκες και εκτελείται από το υποβρύχιο όχημα ή από την ομάδα δυτών. Απώτερος σκοπός τόσο της Διοίκησης Υποβρυχίων καταστροφών , όσο και της Διοίκησης Ναρκοπολέμου είναι η εκκαθάριση μιας περιοχής πιθανώς ναρκοθετημένης μέχρι το βάθος των 10 μέτρων για την ΔΥΚ και από τα 10 μέτρα και πάνω για την ΔΝΑΡ. Στο πλαίσιο επίτευξης ανωτέρω σκοπού της Διοίκησης Ναρκοπολέμου έχει θεσμοθετηθεί μια Ομάδα Εξουδετέρωσης Ναρκών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του πληρώματος ενός Ναρκοθηρευτικού, της οποίας η εκπαίδευση υλοποιείται μέσω της ΔΥΚ.
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΥ
Η Διοίκηση Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ) είναι μια εκ των κύριων διοικήσεων του Αρχηγείου Στόλου. Η Αποστολή της Διοίκησης Ναρκοπολέμου είναι να ενεργεί μέσα στα όρια των εντολών και κατευθύνσεων του ΑΣ, για την οργάνωση, διοίκηση, επιχειρησιακή εκπαίδευση, παρακολούθηση της συντήρησης και γενικά την ετοιμότητα των Πλοίων και των Υπηρεσιών της. Η διάρθρωση της Διοίκησης Ναρκοπολέμου είναι η ακόλουθη:
Διοικητής ΝαρκοπολέμουΣχολή Ναρκοπολέμου.Μονάδες επιφανείας.Επιστολέας.Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Ναυτιλίας.Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων Ναρκοπολέμου.Διεύθυνση Διοικήσεως.Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης.Τμήμα Εκπαίδευσης- Μέριμνας.Διεύθυνση Οπλισμού.Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης (πρόωσης και ενέργειας).Διεύθυνση Οικονομικής Μέριμνας & Εφοδιασμού.
Η εκπαίδευση του προσωπικού της Διοίκησης Ναρκοπολέμου είναι συνεχής και πολυεπίπεδη. Η ιδιαίτερα εξειδικευμένη φύση του αντικειμένου συντελεί στην αύξηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ανάλογα με το βαθμό του, το προσωπικό εκπαιδεύεται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα αντικείμενα:
                        α.         Για τους Υπαξιωματικούς δίδεται έμφαση στη θεωρητική αλλά και πρακτική εκπαίδευση σε αντικείμενα της ειδικότητας τους. Για παράδειγμα, ένας Υπαξιωματικός ειδικότητας Τ/ΗΝ/ΑΥ (Τεχνικός Ηλεκτρονικών Ανθυποβρυχιακών Συστημάτων) θα εκπαιδευτεί, ανάλογα με τον τύπο του πλοίου που υπηρετεί, στον χειρισμό του σόναρ, στον χειρισμό του τακτικού συστήματος αλλά και σε πιο τεχνικά κομμάτια όπως η συντήρηση των συστημάτων. Οι εκπαιδεύσεις αυτές διεξάγονται κατά κύριο λόγο στο περιβάλλον του πλοίου, με αρκετές όμως περιπτώσεις σχολείων που διεξάγονται στην ξηρά, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.
                        β.         Για τους Αξιωματικούς, η εκπαίδευση που λαμβάνουν στοχεύει στην εισαγωγή και σταδιακή αναβάθμιση του επιπέδου τους σε θέματα Ναρκοπολέμου, αντικείμενο που όπως προαναφέρθηκε, απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση. Σε γενικές γραμμές, οι Αξιωματικοί εκπαιδεύονται στις τεχνικές της Ναρκοθηρίας και της Ναρκαλιείας, στη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών που χρησιμοποιούνται στο Ναρκοπόλεμο, σε θέματα τακτικής συναφή με το Ναρκοπόλεμο κλπ. Ο αρμόδιος φορέας για τη σχεδίαση και διεξαγωγή της εκπαίδευσης, στο επίπεδο της Διοίκησης, είναι η Σχολή Ναρκοπολέμου. Στις εγκαταστάσεις της εκτελούνται σειρά εκπαιδεύσεων με σημαντικότερες τις ακόλουθες :
–           Σεμινάριο ενημερώσεως νέων Κυβερνητών, στο οποίο όλοι οι νέοι Κυβερνήτες ενημερώνονται για τις ιδιαιτερότητες των πλοίων Ναρκοπολέμου (χρήση πρόωσης, σύστημα Ναρκοθηρίας (σόναρ και τακτικό σύστημα)) αλλά και για τον Ναρκοπόλεμο γενικότερα, στο επίπεδο που αφορά τον Κυβερνήτη πλοίου.
–           Σχολείο Ναρκοπολέμου: αφορά μόνο Αξιωματικούς και είναι το βασικό σχολείο εκπαίδευσης σε τεχνικές Ναρκοθηρίας / Ναρκαλιείας των Αξιωματικών της Διοίκησης. Είναι το σχολείο το οποίο θα προσφέρει στον Αξιωματικό όλο το απαραίτητο θεωρητικό αλλά και πρακτικό υπόβαθρο γνώσεων για να μπορέσει να λειτουργήσει αλλά και να σταδιοδρομήσει στην Διοίκηση.
–           Σεμινάριο Ναρκοθέτησης: αφορά τις τεχνικές Ναρκοθέτησης των πλοίων που μπορούν να εκτελέσουν Ναρκοθέτηση και γίνεται επ’ ωφελεία των Αξιωματικών των πλοίων αυτών.
–           Σχολείο χειριστών συστημάτων Ναρκοθηρίας: αφορά Υπαξιωματικούς που εκτελούν βάρδια στο Κέντρο Επιχειρήσεων των Ναρκοθηρευτικών και περιλαμβάνει θέματα ορθού χειρισμού συστήματος σόναρ, υποβρυχίου οχήματος και τακτικού συστήματος πλοίου. Αποτελεί δε το βασικότερο κομμάτι στην εκπαίδευση των εν λόγω Υπαξιωματικών.
–           Σεμινάριο εκπαίδευσης σε συσκευές Degaussing: αφορά Αξιωματικούς / Υπαξιωματικούς και σχετίζεται με την εκπαίδευση στον ορθό χειρισμό του συστήματος Degaussing («απομαγνήτισης»).
Οι προαναφερθείσες εκπαιδεύσεις και σχολεία συμπληρώνουν ένα ευρύτατο φάσμα εκπαίδευσης, που προσφέρεται στα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού. Το προσωπικό της Διοίκησης Ναρκοπολέμου, εκτός από τα αντικείμενα Ναρκοπολέμου που προαναφέρθηκαν, λαμβάνει πολλές ακόμα εκπαιδεύσεις σε διάφορα άλλα, φαινομενικά «ετερόκλητα» αντικείμενα, που μπορεί να εκτείνονται από την παροχή πρώτων βοηθειών μέχρι την εκπαίδευση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στοχεύει στη συστηματική αναβάθμιση του επιπέδου του προσωπικού και μέσω αυτού, την αναβάθμιση του επιπέδου του Πολεμικού Ναυτικού, γενικότερα.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή της Διοίκησης Ναρκοπολέμου τόσο στις εθνικές ασκήσεις είτε διακλαδικές είτε μη όσο και τις διεθνείς συμμαχικές ασκήσεις. Φέτος στα πλαίσια της Εθνικής Δικλαδικής Άκσησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2013» η ΔΝΑΡ συμμετείχε με το Ναρκοθηρευτικό ΕΥΡΩΠΗ και με το επιτελείο της στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Στόλου με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης όπου και επιδείχθηκε έμφαση στην εξάσκηση των αντιναρκικών τεχνικών των πλοίων.
Η Διοίκηση Ναρκοπολέμου έχει λάβει μέρος σε μεγάλο αριθμό ασκήσεων σε Διασυμμαχικό πλαίσιο. Η συμμετοχή αριθμού πλοίων Διοικήσεως Ναρκοπολέμου από το 1995 στην Αντιναρκική δύναμη του ΝΑΤΟ (SNMCMG2) και στις ασκήσεις ‘’ITALIAN MINEX ’’, ‘’ΑΡΙΑΔΝΗ ’’, ‘’SPANISH MINEX ’’, ‘’OLIVES NOIRES ’’, ‘’NOBLE MIDAS ’’ και ‘’NUSRET ’’, έδωσε την ευκαιρία για εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών και για συνεργασία με συμμαχικά πλοία.
Η επιχειρησιακή σκοπιμότητα συνεργασία της ΔΝΑΡ με τις υπόλοιπες Διοικήσεις του ΑΣ λαμβανομένης υπόψιν της απειλής, είναι προφανής και εκτελείται συνεχώς. Οι αντιναρκικές επιχειρήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Ναυτικών επιχειρήσεων και η συμμετοχή πλοίων ΔΝΑΡ στο γεωγραφικό περιβάλλον, όπου επιχειρούν οι μονάδες του Αρχηγείου Στόλου είναι απαραίτητη, όχι μόν  ο για την επιτυχή διεξαγωγή των επιχειρήσεων, αλλά και για την ίδια την επιβίωση των μονάδων.
 Ο καλύτερος τρόπος για να κλείσουμε το άρθρο μας αποτελούν οι σκέψεις των αξιωματικών της Διοίκησης Ναρκοπολέμου: «Η Διοίκηση Ναρκοπολέμου αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, καθώς συνδράμει τόσο στην ασφαλή διέλευση πολεμικών και εμπορικών πλοίων, όσο και στην ασφαλή εγκατάσταση υποδομών πάνω στο βυθό (πχ. Υπεράκτια αιολικά πάρκα, ενεργειακοί αγωγοί) με απώτερο σκοπό την εθνική κυριαρχία, την οικονομική ανάπτυξη και ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας.
Για την επίτευξη της αποστολής της η ΔΝΑΡ μεριμνά τόσο για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όσο και τη συνεχή αναβάθμιση των μονάδων της (π.χ. πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ISCS Ν/ΘΗ τ. ΕΥΝΙΚΗ που βρίσκεται σε εξέλιξη).

Τα ανωτέρω κατατάσσουν την Διοίκηση Ναρκοπολέμου ανάμεσα στις πιο αποτελεσματικές μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού και καθιστούν αυτήν δομικό στοιχείο στον εθνικό και παγκόσμιο, αν χρειαστεί, αμυντικό τοίχο που σχηματίζει το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με τους συμμάχους του». Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά μας τονίζουν με έμφαση: «Εκεί που ο Στόλος επιχειρεί εμείς έχουμε ήδη επιχειρήσει και κάθε πλοίο μπορεί να γίνει μόνο μια φορά ναρκοθηρευτικό».

ΠΗΓΗ
loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top