0
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, υποχρέωσε με απόφασή του σε πυραγό του Πυροσβεστικού Σώματος να καταβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο το ποσό των 53.678 ευρώ, καθώς, αφού εκπαιδεύτηκε με δαπάνες του Δημοσίου, ως χειριστής αεροσκαφών, αποχώρησε αυθαίρετα, πριν τη λήξη της υποχρεωτικής 10ετους παραμονής του στο Σώμα.

Ο συγκεκριμένος αξιωματικός στάλθηκε για εκπαίδευση στην Σχολή Επαγγελματιών Χειριστών Αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας, για την απόκτηση πτυχίου χειριστή αεροπλάνων και ακολούθως για την απόκτηση πτυχίου επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων.

Εν τω μεταξύ, προήχθη κατ’ εκλογή στον βαθμό του πυραγού.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσή του και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 2010, υπέβαλε δυο αιτήσεις, με τις οποίες ζητούσε να παραιτηθεί από την υπηρεσία λόγω θεμελιώσεως συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν, με την αιτιολογία ότι υποχρεούτο να παραμείνει στην υπηρεσία, σύμφωνα με τη διάταξη του ν. 2800/2000, αφού δεν είχε συμπληρώσει την προβλεπόμενη υποχρεωτική 10ετή παραμονή στο Πυροσβεστικό Σώμα, μετά τη λήξη της εκπαίδευσής του για την απόκτηση των πτυχίων επαγγελματία χειριστή αεροπλάνων και επαγγελματία χειριστή ελικοπτέρων.

Μετά την αρνητική απάντηση, ο πυραγός στις 22.10.2010, παραιτήθηκε από τη θέση του, με δήλωσή του στο Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές της 7ης 11.2010.

Η δήλωση παραίτησης διαβιβάσθηκε στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο γνωστοποίησε στο Πρωτοδικείο Αθηνών ότι ο εν λόγω πυραγός είχε ήδη υποβάλει και άλλη αίτηση παραίτησης, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή, γιατί είχε υποχρέωση παραμονής στο Σώμα μέχρι το 2016.

Στην συνέχεια, στις 9.11.2010, παρουσιάσθηκε στην υπηρεσία του και δήλωσε ότι δεν θα επανέλθει, λόγω υποβολής δήλωσης παραίτησής του από την υπηρεσία, για να συμμετάσχει στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010.

Κατόπιν αυτού, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης και του επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της απόταξης, επειδή απουσίαζε αυθαιρέτως από την υπηρεσία από 8.11.2010 και υποχρεώθηκε να καταβάλλει υπέρ του Δημοσίου αποζημίωση 53.678,67 ευρώ για «την αποκατάσταση ισόποσης ζημίας που προκλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο λόγω της αποτάξεώς του από το Πυροσβεστικό Σώμα πριν από τη συμπλήρωση δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του σ’ αυτό».

Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την υπ’ αριθμ. 773/2017 απόφαση του Γ΄ Τμήματος, απέρριψε την αναίρεση του πυραγού και τον υποχρέωσε να καταβάλλει την επίμαχη αποζημίωση.

Το ΣτΕ αναφέρει ότι «οι εκπαιδευόμενοι ή μετεκπαιδευόμενοι ως χειριστές ή τεχνίτες εναερίων μέσων, με μέριμνα και δαπάνες του Δημοσίου, υποχρεούνται να υπηρετήσουν στο Σώμα επί 10 έτη, μετά τη λήξη της εκπαίδευσης».

Ακόμη, ως προς τη χρονική διάρκεια της υποχρεωτικής παραμονής στην υπηρεσία, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν, ότι «αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση υπέρτερου δημόσιου σκοπού, ο οποίος ανάγεται στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και εν τέλει στην εξασφάλιση της διαρκούς ετοιμότητας του Πυροσβεστικού Σώματος για την εκπλήρωση της αποστολής του, η οποία πλήττεται σε περίπτωση που τα στελέχη αυτά, αφού εκπαιδευθούν, μετά και από προγραμματισμό των αναγκών του Πυροσβεστικού Σώματος σε στελεχιακό δυναμικό, αποχωρούν προώρως από την υπηρεσία».

Παράλληλα, αναφέρει το ΣτΕ, ότι το νομοθετικό μέτρο της 10ετούς παραμονής είναι εύλογο, δεν συνιστά υπέρμετρο περιορισμό ως προς την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του οικειοθελώς υπαχθέντος σε εκπαίδευση και δεν θίγει το δικαίωμα του υπηρετούντος προς εργασία, καθώς, πάντως, είναι γνωστό εκ των προτέρων στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 25 του ν. 2800/2000 δεν είναι αντίθετη προς τα άρθρα 5 και 22 του Συντάγματος. Ακόμη, αναφέρει η δικαστική απόφαση, ούτε η ρύθμιση περί υποχρεωτικής δεκαετούς παραμονής του στο Πυροσβεστικό Σώμα μετά τη λήξη της εκπαίδευσής του και περί καταβολής αποζημίωσης για την πρόωρη αποχώρησή του αντίκειται στα άρθρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και της ΕΣΔΑ.

loading...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top